สมศ. เดินหน้าตั้งเป้าประเมิน 18,000 แห่ง

กรุงเทพฯ 7 เมษายน 2565 – ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ รักษาการประธานกรรมการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (ที่ 3 จากซ้าย) และ ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมแถลงข่าวแผนการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ปี 2565 โดย สมศ. ตั้งเป้าประเมินสถานศึกษา 18,000 แห่ง พร้อมเปิดให้สถานศึกษาดาวน์โหลดหนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก (E – Certificate) ผ่านระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
คำอธิบายภาพ (จากซ้าย)
1. ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ รองผู้อำนวยการ สมศ.
2. ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.
3. ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ รักษาการประธานกรรมการ สมศ.
4. ดร.นภาภร ส่งแสง หัวหน้าสำนักประเมินและรับรอง
5. ดร.สมยศ ชี้แจง หัวหน้าสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.