" มอบรางวัล ม.ส.ทองคำเกียรติยศ "

พลากร สุวรรณรัตน์(ที่5-ซ้าย) องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล“ มนุษยสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ม.ส. ทองคำเกียรติยศ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ” จากมนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ กล่าวแสดงความยินดีแด่ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล (ที่4-ซ้าย) ผู้รับรางวัล และ จีระพงษ์ สิวายะวิโรจน์ (ที่6-ซ้าย) ผู้รับรางวัล โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ(ที่2-ซ้าย) พร้อมด้วย วิไลวรรณ ลายถมยา(ที่3-ซ้าย) นายกสมาคมฯ และยุวดี นิ่มสมบูรณ์ (ที่1-ซ้าย), สมเกียรติ จิวะวัฒนาศักดิ์ (ที่7-ซ้าย), ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล (ที่8-ซ้าย) ร่วมแสดงความยินดี จัดโดย มนุษยสัมพันธ์สมาคมฯ ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.