มิติใหม่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมพัฒนาต้นแบบที่พักแบบฟาร์มสเตย์เชิงสุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์ ฟรี!!

 กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชน ที่ดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายใต้แนวคิด “Farm stay for Health : การพัฒนาต้นแบบที่พักแบบฟาร์มสเตย์เชิงสุขภาพ” ด้วยการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สร้างจุดขายสินค้าท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้เกษตรกร โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย และชุมชน เพื่อมุ่งเน้นการท่องเที่ยวแบบส่งเสริมสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจให้แก่นักท่องเที่ยว

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เข้าร่วมการอบรมฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 - 16.00 น. (ผ่านระบบ Zoom Webinar) โดยลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่ https://forms.gle/xCopn1bEpjC54JWt9  และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 098-262-5610 (คุณนิตยา ขันทะตี)

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับฟังการเสวนาในหัวข้อ “Farm stay for Health มิติใหม่การท่องเที่ยวยกระดับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร” และการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์คุณภาพที่พักแบบฟาร์มสเตย์เชิงสุขภาพ” (Farm stay for Health) มิติใหม่การท่องเที่ยวที่ช่วยยกระดับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร”
การสร้างจุดขายและรายได้จากฟาร์มสเตย์เชิงสุขภาพ และโมเดลเศรษฐกิจ BCG Economy สู่ฟาร์มสเตย์เพื่อสุขภาพ


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.