บริติช เคานซิล ร่วมกับสถานทูตอังกฤษฯ มอบรางวัล 4 ศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่นในประเทศไทย

กรุงเทพฯ 11 เมษายน 2565 - นางเฮลก้า สเตลมาเกอร์ ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย (คนที่ 5 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่นในประเทศไทย ประจำปี 2021-22 (StudyUK Alumni Awards 2021-22) เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จอันโดดเด่นแก่ศิษย์เก่าของสหราชอาณาจักร ในสาขาอาชีพต่างๆ ที่นำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จากการศึกษาในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรนำมาสร้างประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศใน 4 สาขา พร้อมเปิดตัว ‘Alumni UK’ แพลตฟอร์มระดับโลกเพื่อเชื่อมโยงศิษย์เก่าในสหราชอาณาจักรจากทั่วโลกให้สามารถขยายเครือข่ายความเป็นมืออาชีพ เรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ความเชี่ยวชาญระหว่างกัน ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ เมื่อเร็วๆ นี้

 คำบรรยายภาพจากซ้าย

1. ผศ.ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์ ผู้ชนะรางวัลสาขาศิลปวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์

2. นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ ผู้ชนะรางวัลสาขาการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม

3. นางจันทิมา ฮิรากะ ผู้จัดการประจำประเทศไทย พม่าและกัมพูชา จาก เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น

4. นางอรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

5. นางเฮลก้า สเตลมาเกอร์ ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย

6. นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา

7. ผศ.ดร.เชษฐา พันธ์เครือบุตร ผู้ชนะรางวัลสาขาวิทยาศาสตร์และความยั่งยืน


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.