นายกสหพันธ์สมาคมศิลปินพื้นบ้านแห่งประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะแสดงความยินดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และหารือนโยบายในการดูแล สนับสนุน ส่งเสริม ผู้ประกอบอาชีพศิลปินพื้นบ้านและการขับเคลื่อนงานด้านการแสดงพื้นบ้าน

 

เมื่อเร็วๆ นี้ นายธนวัฒน์ ราชวัง นายกสหพันธ์สมาคมศิลปินพื้นบ้านแห่งประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะแสดงความยินดี นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และหารือนโยบายในการดูแล สนับสนุน ส่งเสริม ผู้ประกอบอาชีพศิลปินพื้นบ้านและการขับเคลื่อนงานด้านการแสดงพื้นบ้าน ณ ห้องรับรอง ชั้น 7 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ การหารือดังกล่าว มีสมาคมศิลปินพื้นบ้านจำนวน 9 สมาคม ประกอบด้วย

1. สมาคมลิเกแห่งประเทศไทย

2. สหพันธ์สมาคมโนราแห่งประเทศไทย

3. สมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา

4.สมาคมเพลงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย 

5. สมาคมหมอลำอีสาน

6. สมาคมขับซอล้านนา

7. สมาคมอุปรากรจีน

8. สมาคมหนังตะลุงแห่งประเทศไทย

9. สมาคมเพลงพื้นบ้านอีสานใต้

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.