รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เข้าปฏิบัติงานในกระทรวงวัฒนธรรม วันแรก! เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงวัฒนธรรม เสริมสิริมงคล และร่วมกิจกรรม ตลาดวัฒนธรรม สร้างสุข สู่องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ ในช่วงสาย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ได้รับการโปรดเกล้าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คนที่ ๑๕ ของกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคู่สมรส และคณะทำงาน โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม และเครือข่ายทางวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสเข้าปฏิบัติงานในกระทรวงวัฒนธรรมวันแรก อาทิ พระพุทธสิริวัฒนธรรโมภาส พระพุทธรูปประจำกระทรวงวัฒนธรรม พระสยามเทวาธิราช ศาลตา - ยายประจำกระทรวงวัฒนธรรม พระพุทธชินราช ณ ศาลาไทย ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ศาลพระภูมิ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พระพิฆเนศ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย บรมครู ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ศาลตา-ยาย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และพระพุทธรูปที่ห้องทำงาน ชั้น ๗ 
ในโอกาสนี้ มีเครือข่ายด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จากนั้นได้ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานในกำกับกระทรวงวัฒนธรรม สำหรับในช่วงเย็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคู่สมรส พบปะพูดคุยกับผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมอย่างเป็นกันเอง  และร่วมกิจกรรมตลาดวัฒนธรรม สร้างสุข ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย ชิม ช้อป อาหารอร่อย ทั้งอาหารคาวหวาน ของใช้นานาชนิด การประกวด Fashion M-Culture 2023 กิจกรรมปิดตาแต่งหน้าสวย และกิจกรรมด้านวัฒนธรรมต่าง ๆ อีกมากมาย

โดยกิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรม ให้มีความสุขในด้านต่างๆ เป็นองค์กรแห่งความสุข ๘ ด้าน ได้แก่ ได้แก่ ๑. Happy Body รักสุขภาพ ๒. Happy Heart รักการแบ่งปัน ๓. Happy Society รักองค์กร ๔. Happy Relax รัก (ษา) สมดุลชีวิต ๕. Happy Brain รักการเรียนรู้ ๖. Happy Soul รักในความดี ๗. Happy Family รักครอบครัว และ ๘. Happy Money รักการออม นำสู่องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.