พระอาจารย์ พบโชค ติสฺสวํโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง คณะสงฆ์ และ สล่าล้านนา รับรางวัล Thawan Duchanee Arts and Culture Prize ครั้งที่ 6 ในงานวันถวัลย์ ดัชนี ประจำปี 2566

 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thawan Arts and Culture Prize ครั้งที่ 6 ในงานวันถวัลย์ ดัชนี ประจำปี 2566 โดยมี ดร.ดอยธิเบศร์ ดัชนี ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์บ้านดำ นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ศิลปิน แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ จังหวัดเชียงราย
 วันที่ 27 กันยายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญต่อวงการจิตรกรรมของไทย เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนเป็นที่รู้จักและยอมรับในหลายประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ยังเป็นผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ศิลปะไว้มากมาย ด้วยการอุทิศตน มุ่งมั่น เสียสละ ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ รวมถึงชี้แนะแนวทางให้แก่เด็ก เยาวชน ครูอาจารย์ ศิลปินรุ่นใหม่ และผู้ที่สนใจในงานศิลปะอยู่เสมอ


สำหรับพิธีมอบรางวัล Thawan Duchanee Arts and Culture Prize ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดสร้างขึ้น เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และให้กำลังใจแก่ศิลปิน ตลอดจนบุคลากรทางด้านศิลปวัฒนธรรม ผู้มีส่วนขับเคลื่อน และสร้างคุณูปการต่อแผ่นดิน เป็นรางวัลที่นำเอาลวดลายผลงานของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี “กนกเปลวนาคราช” มาใช้ในการออกแบบ และถูกรังสรรค์ขึ้นจากช่างยอดฝีมือของพิพิธภัณฑ์บ้านดำ ผู้ได้รับการคัดเลือกจากอาจารย์ถวัลย์ ผู้ฝึกฝนเคี่ยวกรำนานกว่า 30 ปี จนเป็นยอดสล่าแห่งบ้านดำ เป็นผู้จำหลักลายบนบานประตูมหาวิหาร แกะสลักรางวัลอย่างวิจิตรบรรจงลงบนไม้สักทองเพียงท่อนเดียว ใช้เวลาสร้างนับปี เพื่อให้เหมาะสมควรค่าแก่ผู้รับรางวัลอันทรงเกียรติทุกท่าน ในการมอบรางวัล ครบรอบปีที่ 9 ในครั้งนี้ ทางพิพิธภัณฑ์บ้านดำ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาร่วมกัน และมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ทุกท่านที่ได้รับรางวัลมิใช่เป็นเพียงทรัพยากรบุคอันทรงคุณค่าที่สร้างคุณูปการต่อส่วนรวมจนเป็นที่ยอมรับเท่านั้น แต่ทุกท่านคือผู้เสียสละ ทุ่มเททำงานอย่างหนัก เพื่อวงการศิลปวัฒนธรรม จนประสบผลสำเร็จ นอกจากนี้ท่านยังเป็นแบบอย่างที่ดีงาม เป็นผู้ชี้แนะแนวทางต่างๆ พร้อมช่วยเหลือสนับสนุนวงการศิลปวัฒนธรรม ให้เดินหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ผู้ที่ได้รับรางวัล Thawan Duchanee Arts and Culture Prize สาขา Culture Prize ได้แก่
1. พระไพศาลประชาทร วิ. (พระอาจารย์ พบโชค ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง จังหวัด เชียงราย
2. พระครูโสภณศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง เจ้าคณะตำบลเวียง เขต 1 จังหวัด เชียงราย
3. นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
4. นายบุญชัย คิวสุวรรณ ผู้ก่อตั้งร้านไม้มุงเงิน ผู้ส่งเสริมภูมิปัญญาสล่าแกะไม้แห่งล้านนา
5. นายคำจันทร์ ยาโน สล่าเก๊าผู้สลักเสลาชีวิตลงบนน้ำบวย ผู้สืบสานตำนาน พ่ออุ๊ยแสง ลือสุวรรณ แห่งบ้านถ้ำผาตอง
นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษากองทุน ภวัลย์ ดัชนี แก่นักเรียน นักศึกษา และศิลปินผู้มีความสามารถโดดเด่นทางด้านศิลปะ การจัดงาน Art Market “กาดหมั้วคัวศิลป์” ประจำปี 2566 เพื่อตอบสนองโครงการนำร่องของรัฐบาลที่ประกาศให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งศิลปะด้วย

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.