สมาคมโรงแรมไทยได้จัดการประชุมเดือนเมษายน 2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 11.00 – 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 ชั้น 2 โรงแรมดิแอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น สมาคมโรงแรมไทยได้จัดให้มีการประชุมเดือนเมษายน 2566 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 13.30 – 14.10 น.นำโดยนางมาริสา สุโกศล หนุนภักดีนายกสมาคมโรงแรมไทย และจัดให้มีการบรรยายพิเศษโดยมีคุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Visit Thailand Year 2023 กระตุ้นท่องเที่ยวทั้งปีกับการตลาดใหม่” และคุณนิยม อิงคสุรวัฒน์ ผู้จัดการอาวุโส สํานักส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการภาคกลาง มาบรรยายพิเศษหัวข้อ “โครงการประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจ”

สมาคมโรงแรมไทย
ตั้งอยู่เลขที่ 203-209/3 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200โทรศัพท์ 02-282-5277 โทรสาร 02-282-5278 อีเมล์ :booking@thaihotels.org

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.