สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์จัด“ดินเนอร์ทอล์ค”

  

นำโดย ดร.โสภาพิมพ์ เศรษฐบุตร สิมะกุลธรนายกสมาคมฯ จัดการบรรยายพิเศษพร้อมอาหารค่ำในหัวข้อเรื่อง “เหลียวหลังแลหน้า เมื่อโลกาภิวัฒน์พังทลาย”โดย เรียนเชิญ ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน, วิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยาย...ที่โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆนี้โดยมี ดร.โคธม และพรทิพย์ อารียา ,ดร.พฤฒิไกร ไกรพิพัฒน์ ,ศรีสองรัก ชัยสิทธิ์ , ณรงค์ รักวงษ์ ,เอิร์ธ สายสว่าง ,บุญญาดา กฤติยะโชติกุล และ ดร.จินดารัตน์ ชุมสาย ณ อยุธยา เข้าร่วมงาน...
ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.