ปลัดกระทรวงวัฒนปลัดธรรม เยี่ยมชมและให้กำลังใจศิลปินแห่งชาติ ผู้ประกอบการร้านค้า ศิลปิน นักแสดง ภายในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

เมื่อเร็วๆ นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ พร้อมให้กำลังใจศิลปินแห่งชาติ ผู้ประกอบการร้านค้า ศิลปิน นักแสดง และประชาชนผู้เข้าร่วมงาน ภายงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปีกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีนางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณวัดประยุรวงศาวาส และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เข้าร่วม


ทั้งนี้ ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ได้จัดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ  อาทิ โซนจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) จากทั่วทุกภาคของประเทศไทย รวมทั้งหมด ๒๕ ร้าน และ ของดี ๕๐ เขต กทม. โซนสาธิตอาหารโบราณและอาหารชาววัง ในรูปแบบตลาดย้อนยุค เป็นต้นตลอดจนจัดพื้นที่เปิดโอกาสให้นักแสดงและศิลปินด้านวัฒนธรรมของไทยได้โชว์ความเป็นไทยผ่านเวทีการแสดงแสง สี สวยงามตระการตา อาทิ โขน โนรา หมอลำ ลิเก การแสดงคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งและเพลงร่วมสมัย เป็นต้น นับเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและประเทศ


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.