วธ.ร่วมกับพารากอนเปิดงาน “สงกรานต์ประเพณีไทย สายน้ำแห่งวัฒนธรรม” ประชาชนสักการบูชา “พุทธบูชา มหาสงกรานต์” 9 องค์สำคัญ เพื่อเป็นสิริมงคล 12-16 เม.ย. 66 นี้


วันที่ 12 เมษายน 2566 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน“สงกรานต์ประเพณีไทย สายน้ำแห่งวัฒนธรรม” เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางมยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงาน ณ แฟชั่น แกลลอรี่ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ภายในงานมีการแสดงทางวัฒนธรรม “เริงรื่นชื่นสงกรานต์” จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ การแสดงนาฏศิลป์จากสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน ชุด รำไทยสงกรานต์ การสาธิตน้ำอบน้ำปรุง ทำแป้งพวง ร้อยมาลัยดอกไม้
ในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำผู้บริหาร ผู้มีเกียรติ สรงน้ำพระ และสักการะพระพุทธรูปมงคลโบราณ 9 องค์ ที่กรมศิลปากรเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี มาประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระแห่งเทศกาลขึ้นปีใหม่ของไทย ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2566 ประกอบด้วย 1.วันอาทิตย์ พระพุทธรูปปางถวายเนตร 2.วันจันทร์ พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร 3.วันอังคาร พระพุทธรูปไสยาสน์ 4.วันพุธ พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร 5.วันพุธกลางคืน พระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ (พระพุทธรูปบูชาแทนพระราหู) 6.วันพฤหัสบดี พระพุทธสิหิงค์จำลอง (ปางสมาธิ) 7.วันศุกร์ พระพุทธรูปปางรำพึง 8.วันเสาร์ พระพุทธรูปปางนาคปรก และ9.พระเกตุ พระหายโศก ปางสมาธิเพชร (พระพุทธรูปบูชาแทนพระเกตุ)


นายอิทธิพล กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นตัวอย่างสำคัญที่ รัฐบาล โดย กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยมและความเป็นไทย โดยเฉพาะประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ ปีนี้ วธ.จะเน้นรณรงค์ให้องค์ความรู้ สาระ ที่มาสงกรานต์ ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติและนานาชาติ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว อาหาร ที่พัก ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ตลอดจนนักแสดงศิลปินพื้นบ้านต่างๆ ที่ร่วมแสดงในงานสงกรานต์ทั่วประเทศ และประชาสัมพันธ์ประเพณีสงกรานต์ ที่ขณะนี้องค์การยูเนสโก ได้รับรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมของไทย "สงกรานต์ในประเทศไทย" (Songkran in Thailand, traditional Thai New Year festival) เข้าวาระการพิจารณาการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ในเดือนธันวาคม 2566 ด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ในวันที่ 13 เมษายน 2566 นี้วธ.ยังได้ร่วมเปิดงานเทศกาล “สงกรานต์วัดพระเชตุพน” ประจำปี 2566 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ ภายในงานมีการสาธิตศิลปะแม่ไม้มวยไทย โดยแชมป์มวยไทย การออกร้านอีกมากมายด้วย

 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.