รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเป็นเกียรติกล่าวต้อนรับ และเสวนาในการประชุมคณบดีดนตรีนานาชาติ ครั้งที่ 12 (The 12th SEADOM Congress 2023)


เมื่อเร็วๆ นี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเป็นประธานและกล่าวสุนทรพจน์ต้อนรับผู้เสวนาเรื่อง Music Soft Power in Society โดยมี Dr. Shahanum Md Shah ประธานสมาคมคณบดีดนตรีนานาชาติ Southeast Asian Directors of Music - SEADOM และ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ในงานการประชุมคณบดีดนตรีนานาชาติ ครั้งที่ 12 (The 12th SEADOM Congress) ภายใต้หัวข้อ “Managing Change” 

การประชุมSoutheast Asian Directors of Music - SEADOM ครั้งที่ 12 จัดขึ้นเพื่อกระชับความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาด้านดนตรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศทางดนตรีระหว่างผู้เข้าร่วมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันดนตรีชั้นนำในภูมิภาค โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 150 คนจาก 21 ประเทศ
ซึ่งในปีนี้วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.