ทันตแพทยสมาคมฯ จับมือ 27 ภาคี จัดงาน World Oral Health Day เป็นครั้งแรกชวนคนไทยดูแลสุขภาพช่องปาก ดีเดย์ 20 มีนาคม นี้

ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ 27 ภาคีเครือข่าย แถลงข่าวการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสุขภาพช่องปากโลก (World Oral Health Day) วันที่ 20 มีนาคม 2566 ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมี นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน พร้อมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานร่วมกันรณรงค์เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพในช่องปาก เน้นยกระดับและลดความเหลื่อมล้ำในการรักษา

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “WORLD ORAL HEALTH DAY 2023” ของประเทศไทย ซึ่ง ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดขึ้น ร่วมกับ 27 ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ และทันตสาธารณสุข เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปาก ตามที่สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI World Dental Federation) ได้กำหนดให้วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสุขภาพช่องปากโลก (World Oral Health Day) โดยปี 2566 นี้ ถือเป็นปีแรกที่ประเทศไทย จะมีการจัดกิจกรรมวันสุขภาพช่องปากโลกขึ้นอย่างเป็นทางการ และเปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยงานสามารถรณรงค์และจัดกิจกรรมได้ตามความสมัครใจ พร้อมกับใช้แฮชแท็ก #WOHD_TH และ #MouthProud_TH ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียพร้อมกัน ในวันที่ 20 มีนาคม 2566


นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “สุขภาพอนามัยในช่องปาก ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพโดยรวมของประชาชน โรคและปัญหาสุขภาพในช่องปาก เกิดขึ้นได้ในทุกกลุ่มวัยตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา เป็นโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ที่พบบ่อยที่สุดทั่วโลก แม้ว่าส่วนใหญ่สามารถป้องกันได้ แต่ก็พบว่ายังมีผู้ป่วยโรคในช่องปากและสภาวะอื่นๆที่เป็นปัญหาอีกมากมาย นอกจากสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ผู้ป่วยจนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตโดยปกติแล้ว ยังส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจโดยรวมด้วย ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุข ได้เล็งเห็นถึง ความสำคัญและความจำเป็นในการสร้างความตระหนักรู้ต่อการดูแลสุขภาพช่องปากในแง่ของการสร้างเสริมและป้องกันโรคทางทันตกรรม รวมถึงการสร้างความเสมอภาคในการรักษาฯ เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลด้านสุขภาพช่องปากอย่างเท่าเทียม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบริการทางทันตกรรม การให้องค์ความรู้เชิงป้องกัน ตลอดจนการดูแลรักษาในระดับปฐมภูมิ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดีตลอดชีวิต”
นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยังได้กล่าวสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี พร้อมทั้งให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสื่อสารให้ประชาชนได้ทราบว่าทุกวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสุขภาพช่องปากโลก (World Oral Health Day) เพื่อให้เกิดการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพอนามัยในช่องปากอย่างยั่งยืน
ทันตแพทย์ อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกโดยตรงของสมาพันธ์ทันตแพทย์โลก ได้เห็นถึงความสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของคนไทย จึงอาสาเป็นตัวกลางในการประสานงาน และเชิญชวนองค์กรภาคีทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งที่เป็นหน่วยงานด้านนโยบาย ด้านการรักษา ด้านการให้บริการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพช่องปาก รวมมากกว่า 27 หน่วยงาน มารณรงค์พร้อมกันในวันที่ 20 มีนาคม 2566 ผ่านช่องทางและกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่จะร่วมจัดงาน World Oral Heath Day พร้อมกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ภายใต้คำขวัญ ‘Be Proud of Your Mouth’ และ ‘Take Care of Your Oral Health for a Lifetime of Smiles’ ซึ่งเป็นคำขวัญที่ใช้ร่วมรณรงค์พร้อมกันทั่วโลกในปีนี้
“สำหรับกิจกรรมของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จะมีการจัดประกวดถ่ายภาพ โดยใช้ฟิลเตอร์ ‘Mouth Proud’ ผ่านทางแพลตฟอร์ม Facebook, Instagram และ Tiktok เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากให้กับผู้สูงอายุผ่านทางแอพพลิเคชั่น Line โดยสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ www.thaidental.or.th และ Facebook ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ” นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ กล่าวเพิ่มเติม
สำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรมวันสุขภาพช่องปากโลก (World Oral Heath Day) ของประเทศไทย สามารถติดตามได้ที่ www.thaidental.or.th และ Facebook ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ หรือแฮชแท็ก #WOHD_TH และ #MouthProud_TH ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ในวันที่ 20 มีนาคม 2566 นี้

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.