วธ.จัดยิ่งใหญ่ “งานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนฯ ครบรอบ 8 ปี” โชว์ผลงานเด่นกว่า 70 ผลงาน ภายใต้แนวคิด Infinite X Inspiration (Fill Fun Fund) 24-26 มี.ค. 66 นี้ ณ Lido Connect ชั้น 1

 เมื่อเร็วๆนี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานการแถลงข่าว “งานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนฯ ครบรอบ 8 ปี” โดยมี ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม พร้อมชมนิทรรศการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสื่อฯ และการแสดงโนราห์ Thai Fit ออกกำลังกาย โดยใช้ท่าของโนราห์ ณ ห้องออดิทอเรียม และบริเวณห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

รมว.วธ. กล่าวว่า ปัจจุบันการเรียนรู้ของทุกคนมีสื่อ ข้อมูล เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้ทุกคนสามารถเป็นผู้เสพสื่อ หรือผู้รับสื่อ ได้ด้วยตนเองด้วยเหตุนี้จึงได้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เพื่อทำให้เกิดสื่อน้ำดี มีการสร้างภูมิคุ้มกันและเผยแพร่องค์ความรู้ออกไปในสังคมอย่างกว้างขวาง เช่น ในกลุ่มของเด็กและเยาวชน กลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มอาชีพต่างๆที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ขณะนี้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 8 แล้ว ซึ่งได้เห็นถึงพัฒนาการในระบบริหารจัดการ การให้ทุน การสนับสนุนโครงการ เป็นศูนย์รวมข้อมูลให้แก่สังคมมาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการชัวร์ก่อนแชร์ การผลิตอนิเมชั่น สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ดังนั้น ในการจัดงานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ผ่าน จะเน้นให้เห็นถึงความสำเร็จของผู้รับทุน ทำให้เห็นว่ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สามารถส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบนพื้นฐานตามบริบทของสังคม ที่ทำให้เกิดสื่อดี สื่อปลอดภัยและเกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องนายอิทธิพล กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับงานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ปีนี้ จัดขึ้นภายใต้ชื่อ “งานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนฯ ครบรอบ 8 ปี” ใน Theme Infinite X Inspiration สร้างแรงบันดาลใจ ไม่มีที่สิ้นสุด (Fill Fun Fund) ผ่านนิทรรศการแสดงผลงาน เวทีที่รวบรวมผลงานเด่นของกองทุนฯ รวมกว่า 70 ผลงานสร้างสรรค์ หลากหลายมิติ พบกับศิลปินมีชื่อเสียง กิจกรรม การแสดง ชมเพลิดเพลินตลอดทั้งงาน ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2566 ที่ Lido Connect ชั้น 1 โดยรูปแบบการจัดงานมีทั้งในรูปแบบ on sight และ online ในรูปแบบของ Virtual Exhibition เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นกองทุนที่เกิดจากการให้ สร้างความสุขแก่สังคมในเรื่องของการตระหนักรู้ ความเข้าใจของสังคมต่อข้อมูลจากสื่อ โดยผู้รับทุนสามารถนำไปต่อยอด พัฒนา ไปใช้ประโยชน์ทางสาธารณะ มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วม และแสดงผลงานร่วมกัน ที่สำคัญเป็นการเผยแพร่ผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงเปิดพื้นที่สาธารณะ ขยายช่องทางการสื่อสาร สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับการสนับสนุนกับประชาชนที่สนใจการผลิตและการดำเนินการเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อย่างเป็นรูปธรรม ผู้สนใจเข้าร่วมชมงานดังกล่าวสามารถติดตามทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.thaimediafund.or.th


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.