การประชุมสมาชิกร่วมระหว่าง ATTA & THA ครั้งที่ 20

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567ที่ผ่านมาสมาคม ATTA & THAได้จัดให้มีการประชุมสมาชิกร่วมกันระหว่าง ATTA & THA ครั้งที่ 20 ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม เอบี ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ โดยมีคุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย และคุณศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เป็นประธานกล่าวเปิดงานและประชุมร่วมกัน


สมาคม ATTA & THA ขอขอบคุณ คุณกิตติ เชาวน์ดี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เกียรติ์มาบรรยายในหัวข้อ“ นโยบายการท่องเที่ยวปี 2567” และรศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม Executive Director, ASEAN Foundation บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ แนวโน้มเรื่องความขัดแย้ง ภูมิรัฐศาสตร์โลกปี 2024 มีผลกระทบกับการท่องเที่ยวอย่างไร” อีกด้วย#THA #สมาคมโรงแรมไทย #THAactivity 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.