พก. จัดกิจกรรม “DEP for Love ให้ทุกวันเป็นวันแห่งรัก” ส่งต่อความรัก ส่งต่อความเข้าใจถึงคนพิการ


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายกันตพงศ์  รังสีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิด “กิจกรรม DEP for Love ให้ทุกวันเป็นวันแห่งรัก” เนื่องในโอกาสวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ อันเป็นการสื่อสัญลักษณ์เชิงความรักที่สังคมพร้อมส่งต่อให้คนพิการทุกคนอย่างเท่าเทียม เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้สภาพแวดล้อมของครอบครัว ชุมชน และสังคมที่อบอุ่น


นายกันตพงศ์  รังสีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการจำนวนมาก คนพิการถูกทอดทิ้ง ทำให้ต้องรับเข้ามาดูแลในสถานสงเคราะห์คนพิการ แต่เนื่องจากสถานที่มีจำนวนคนพิการค่อนข้างเยอะเกิดความแออัดและข้อจำกัดที่ไม่สามารถเปิดสถานสงเคราะห์คนพิการเพิ่มได้อีก เพราะประเทศไทยได้ไปรับรองในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ซึ่งระบุไม่ให้ขยายสถานสงเคราะห์เพิ่ม และให้นำคนพิการเข้าสถานสงเคราะห์เป็นทางเลือกสุดท้าย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนพิการ ก็ยังอยากอยู่กับครอบครัว ต้องการความรักความอบอุ่น เพราะครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญ ทาง พก จึงส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในสังคมไทย ให้ดูแลคนพิการด้วยความรักความอบอุ่นจากครอบครัว สร้างเสริมเจตคติที่ดี ความเข้าใจคนพิการและความพิการนับว่าเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งครอบครัวเป็นฐานรากสำคัญของสังคมในการสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการ ส่งผลให้คนพิการได้พัฒนาศักยภาพเป็นพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมในสังคมและการพัฒนาประเทศ 


การจัดกิจกรรม “DEP for Love ให้ทุกวันเป็นวันแห่งรัก” ต้องการส่งต่อความรัก ส่งต่อความเข้าใจจากทุกคนในสังคมถึงคนพิการ มุ่งเน้นการส่งพลังแห่งความรัก ความเอาใจใส่ ความเข้าใจและเอื้ออาทรจากบุคคลในแวดวงต่างๆของสังคม รวมทั้งจากหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่าย ส่งไปยังคนพิการและครอบครัว หรือผู้ดูแลคนพิการ เพื่อให้คนเหล่านี้มีกำลังใจ มีความเข้มแข็งในการดำเนินชีวิต เกิดความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อให้เป็นบุคลากรที่เป็นแรงสำคัญช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไป   รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจและสื่อสารสู่สังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลคนพิการด้วยความรักความอบอุ่นจากครอบครัว โดยผ่านมุมมองของครอบครัวที่ส่งต่อความรักต่อคนพิการ ความรักที่บุคคลในทุกแวดวงของสังคมส่งต่อคนพิการ


สำหรับกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ อาทิ การร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ “ความรัก ครอบครัว คนพิการ ในสังคมปัจจุบัน” โดย นายกันตพงศ์ รังสีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้บริหารกลุ่มเซนทรัล และพูดคุยกับ น้องจ๊ะจ๋า จิณจุฑา จุ่นวาที รองอันดับ 2 Miss Wheelchair Thailand 2012 เกี่ยวกับประสบการณ์การใช้ชีวิตและมุมมองความรัก พร้อมด้วยศิลปินนักแสดงจากซีรีส์ 7 Day Before Valentine การแสดง MINI CONCERT จากศิลปินพิการทางสายตา S2S ร้องเพลงร่วมกับ ภทรียา(มิน) นักแสดงจากซีรีส์ 7 Day Before Valentine รวมถึงกิจกรรมที่พลาดไม่ได้ในการส่งต่อความรักให้กับสังคม คือ การมอบดอกไม้ตัวแทนความรักให้กับผู้ที่มาร่วมงาน

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.