📣 กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญผู้ประกอบการ สถานประกอบการ หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมและตรวจประเมินมาตรฐานการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2565 ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

👍 "ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ ด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย" 

📝 หัวข้อการอบรม 9 มาตรฐาน ดังนี้

✅ 1. มาตรฐานการให้บริการรถตู้ปรับอากาศสำหรับนักท่องเที่ยว

✅ 2. มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว

✅ 3. มาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยในศูนย์การค้าเพื่อการท่องเที่ยว

✅ 4. มาตรฐานการบริการรถโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว

✅ 5. มาตรฐานเรือรับจ้างนำเที่ยว

✅ 6. มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวระดับสากล

✅ 7. มาตรฐานบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยว

✅ 8. มาตรฐานการให้บริการในสถานที่จำหน่ายของที่ระลึก (สินค้าอัญมณี)

✅ 9. มาตรฐานการให้บริการในสถานที่จำหน่ายของที่ระลึก (สินค้าทั่วไป)

📍 สมัครเข้าร่วมการอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มภายหลังสแกน 📲 QR  Code ในภาพ

🆓 อบรมฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย

📅 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ⏰ เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านระบบ Zoom

🗣️ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ☎️ คุณศิวะ เสารอง โทร. 086 - 345 0996 , คุณสิริธร วงเวียน 086 - 020 2308

📜 ภายหลังการอบรม สามารถสมัครขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโดย ศูนย์รับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ทันที

#กรมการท่องเที่ยว #มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย #การอบรมและตรวจประเมินมาตรฐานการบริการเพื่อการท่องเที่ยว

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.