ททท. จัดกิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬา Amazing Race Festival & Triathlon ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สร้างกระแสความนิยมกีฬาที่มีความท้าทาย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดกาญจนและจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬา Amazing Race Festival & Triathlon ระหว่างเดือน
พฤษภาคม – มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดกาญจนบุรีและพัทลุง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ซึ่งกำลังเป็นกระแสความนิยมและความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพและเล่นกีฬาที่มีความท้าทาย สร้างประสบการณ์ใหม่ในการแข่งขันกีฬา ภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐานด้านความปลอดภัยสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)

 
นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬากำหนดยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560 – 2564 ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาและการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ซึ่งถือเป็นแนวทางการท่องเที่ยวในอีกรูปแบบหนึ่งที่มีศักยภาพ สอดคล้องกับแนวโน้มความสนใจของนักท่องเที่ยวในระดับสากล มุ่งพัฒนาส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและบูรณาการระหว่างการท่องเที่ยวและการเล่นกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง น่าประทับใจเพื่อ“พลิกโฉมประเทศไทย” ในโอกาสปีท่องเที่ยวไทย 2565 - 2566 หรือ“Visit Thailand Year 2022 - 2023 : Amazing New Chapters” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศที่ยั่งยืนต่อไป
นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เปิดเผยว่า กิจกรรมการแข่งขัน
ไตรกีฬา Amazing Race Festival & Triathlon เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ Amazing Sports & Extreme Month เพื่อผลักดันการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ชูจุดแข็งของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก โดยกำหนดจัดกิจกรรมในจังหวัดท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ มีความพร้อมในการบริหารจัดการพื้นที่ มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ และสามารถรองรับการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวได้อย่างหลากหลาย
อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว เพิ่มสัดส่วนนักท่องเที่ยวคุณภาพและ
สร้างประสบการณ์ใหม่ในการแข่งขันกีฬา ยกระดับสู่การเป็น Sport Tourism Destination ของประเทศไทย
รวมถึงการจัดแข่งขันไตรกีฬาให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อันก่อให้เกิดการกระจายรายได้และเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ

กิจกรรม การแข่งขันไตรกีฬา Amazing Race Festival & Triathlon จัดขึ้นในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่จังหวัดกาญจนบุรี (27 – 29 พฤษภาคม 2565) และ พัทลุง (17 – 19 มิถุนายน 2565) ในลักษณะมหกรรม
การแข่งขันกีฬาหลายประเภท ประกอบด้วย การแข่งขันไตรกีฬา (ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน วิ่ง) การแข่งขันวิ่ง การแข่งขันจักรยาน การแข่งขันว่ายน้ำในรูปแบบ Open Swim Water และการแข่งขันชักกะเย่อ (Tug of War) ซึ่งแต่ละพื้นที่จะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของการแข่งขันกีฬาในแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละพื้นที่จัดงาน ดังต่อไปนี้ จังหวัดกาญจนบุรี จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2565 ณ สนามกรังด์ปรีซ์กอล์ฟ คลับ อำเภอบ่อพลอย พบกับการแข่งขันไตรกีฬา ระยะ Super Sprint ทดสอบพละกำลังและความแข่งแกร่งของร่างกาย ด้วยการว่ายน้ำ 300 เมตร ปั่นจักรยาน 1 กิโลเมตร จำนวน 4 รอบ และวิ่ง 1.6 กิโลเมตร ทั้งหมด 3 ครั้งต่อเนื่อง ชมการแข่งขันชักกะเย่อ (Tug of War) ชิงแชมป์ภาคตะวันตก (ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์) การปั่นจักรยานแบบ Touring ระยะทาง 100 และ 50 กิโลเมตร ผ่านเส้นทางท่องเที่ยวและทัศนียภาพที่สวยงามของอำเภอบ่อพลอยไปจนถึงถ้ำธารลอด การแข่งขันว่ายน้ำแบบ Open Water Swim ระยะ 4.5, 3 และ 1.5 กิโลเมตร และครั้งแรกของการวิ่งแบบ Cross Country ระยะ 21, 10 และ 5 กิโลเมตร ที่ทดสอบความอึดและสนุกใน
ทุกย่างก้าวบนแฟร์เวย์ของสนามกอล์ฟระดับโลก จังหวัดพัทลุง จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2565
ณ หาดแสนสุขลำปำ อำเภอเมือง พบกับการแข่งขันไตรกีฬา ทดสอบพละกำลังและความแข็งแกร่งของร่างกายด้วยการว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน และวิ่ง ชมการแข่งขันชักกะเย่อ (Tug of War) ชิงแชมป์ภาคใต้ การแข่งขันว่ายน้ำแบบ Open Water Swim กิจกรรมเดิน-วิ่ง ระยะ 21, 10 และ 5 กิโลเมตร สัมผัสเสน่ห์และวิถีชีวิตในยามเช้าของเมืองพัทลุง และวัดความแกร่งของกำลังขากับการปั่นจักรยาน ในคอนเซปต์ “ทะเลน้อย...ร้อยโล” ผ่านเส้นทางธรรมชาติที่สวยงามไปยังทะเลน้อยซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดพัทลุง

นอกจากนี้ ทั้ง 2 พื้นที่ยังมีกิจกรรมพายซับบอร์ด พายคายัค การออกร้านจำหน่ายอุปกรณ์กีฬา ร้านอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชน และกิจกรรมร่วมสนุกมากมาย โดย ททท. มุ่งหวังให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและเกิดการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของผู้ประกอบการในพื้นที่และใกล้เคียง
ทั้งนี้ การแข่งขันไตรกีฬา Amazing Race Festival & Triathlon จัดขึ้นภายใต้มาตรการสาธารณสุขและมาตรฐานปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม (ครบโดส) และแสดงเอกสารรับรองผลการตรวจ ATK เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีมาตรการการคัดกรองอุณหภูมิ รวมถึงผู้ร่วมงานต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค DMHTT เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวให้กับผู้เข้าร่วมงานตามแบบททวิถีปกติใหม่ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถศึกษาข้อมูลและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Thailand Festival หรือ Facebook Page: Amazing Race Festival หรือ โทร. 1672 Travel Buddy


 


 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.