เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าพบปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 พลตรี พัฒนชัย จินตกานนท์ เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ เข้าพบนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.