เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรโมร็อกโก

 เมื่อเร็วๆ นี้ นายอับดุรเราะฮีม เราะห์ฮาลี (H.E. Mr. Abderrahim Rahhaly) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทย  เข้าเยี่ยมคารวะนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรโมร็อกโก โดยเฉพาะความร่วมมือทางด้านพิพิธภัณฑ์ และการผลักดันการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรม ระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรม เยาวชน และกีฬาแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องรับรอง ชั้น ๗ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรมไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.