วธ. จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน พร้อมกันทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.09 นนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี 2566 โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี จำนวน 330 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารสำนักงานชั่วคราว กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน กรุงเทพฯ


นางยุพา กล่าวว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้รับสนองงานตาม พระบรมราโชบายเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน อย่างเต็มรูปแบบพร้อมกันทั่วประเทศ การปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามโบราณราชประเพณีของราชสำนัก ให้แก่ข้าราชการ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์และประชาชนผู้มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ ของสำนักพระราชวัง เพื่อเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนม์ และวงศ์ตระกูล อย่างเท่าเทียมทั่วถึง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ปลัด วธ. กล่าวอีกว่า วธ. โดยกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานปลัด วธ. จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี 2566 เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นขวัญกำลังใจ และเพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำหรับพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน นอกจากจะจัด ณ กรุงเทพมหานคร แล้วยังจัดพร้อมกันทั่วประเทศ ณ กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ 1 – 15 และกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ทุกจังหวัดอีกด้วย


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.