รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ พิพิธภัณฑ์โบราณคดีซิมิเย่ เมืองนีซ

 เมื่อเร็วๆ นี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ พิพิธภัณฑ์โบราณคดีซิมิเย่ เมืองนีซ โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้บริหาร และคณะเดินทางเข้าร่วม ณ พิพิธภัณฑ์โบราณคดีซิมิเย่ เมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.