วธ.ชวนชมนิทรรศการ “แสงแห่งความภักดี ใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ณ สวนสันติชัยปราการไปถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ขณะที่ ครม.รับทราบผลจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”21-25 เมษายน 2566 เผยประชาชน นักท่องเที่ยวสุดประทับใจ เรียนรู้ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย สร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ยอดผู้เข้าชมงานกว่า 4.6 แสนคน สร้างรายได้กว่า137 ล้านบาท

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. ได้รับทราบการสรุปผลการจัดงานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ตามที่ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชน เครือข่ายวัฒนธรรม ฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 25 เมษายน 2566 ณ บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพกษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรี ที่ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความผาสุกและเจริญรุ่งเรืองมาครบ 241 ปี โดยจัดกิจกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ซึ่งประกอบด้วยหลากหลายกิจกรรม อาทิ พิธีบวงสรวงเทพยดา, พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป และพิธีบวงสรวงองค์พระหลักเมือง มีกิจกรรมนั่งรถ ขสมก. ทำบุญไหว้พระ 11 วัด เปิดแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ 10 แห่งรอบเกาะรัตนโกสินทร์ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม เวทีเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการ เปิดพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ (Night Museum) สาธิตอาหารโบราณและอาหารชาววัง ในรูปแบบตลาดย้อนยุค การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 76 จังหวัด ผลิตภัณฑ์ Cultural Product of Thailand : CPOT / ของดี 50 เขต กทม. จุดถ่ายภาพย้อนยุคบริการประชาชน ณ บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์
รมว.วธ. กล่าวอีกว่า การจัดงานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ในครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 30 หน่วยงาน ตลอดจนสื่อมวลชนที่ได้เผยแพร่การจัดงานผ่านช่องทางสื่อทุกแขนงอย่างกว้างขวาง ทำให้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานในทุกกิจกรรม เป็นจำนวน 4.6 แสนคน เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้กับผู้ประกอบการอาหาร ผลิตภัณฑ์และการบริการทางวัฒนธรรม มากกว่า 600 ราย ศิลปินพื้นบ้าน ศิลปิน นักแสดง นักดนตรี กว่า 1,200 คน เปิดพื้นที่การเรียนรู้ และแสดงความสามารถให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการที่พัก อาหาร การท่องเที่ยวชุมชนและบริการอื่น ๆ ในพื้นที่จากการจัดงานรวมทั้งสิ้นกว่า 137 ล้านบาท สามารถสร้างการรับรู้สู่ประชาชน ผ่านช่องทางสื่อในรูปแบบ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ และระบบออนไลน์ อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังมีการเปิดให้ชมนิทรรศการ “แสงแห่งความภักดี ใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”ณ สวนสันติชัยปราการ ไปจนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 จัดแสดงพระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทั้ง 10 รัชกาลที่มีต่อปวงชนชาวไทย ผ่านรูปแบบนิทรรศการประดับไฟ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับชมและเก็บภาพช่วงเวลาแห่งการการเฉลิมฉลองความรุ่งเรืองของกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีมาถึง 241 ปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ 1765

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.