วธ. เร่งสร้างการรับรู้ประเทศไทยจัดงานงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ตลอด 5 เดือน มุ่ง “เปิดโลก” สร้างการรับรู้ทางศิลปะ ผ่านผลงานของศิลปินทั่วโลก พร้อมกิจกรรมทางการศึกษา แสดงงานศิลปะ ทั้งภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง ดนตรี และอีกมากมาย

 


นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ว่า สำหรับการจัดงานครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ถึง 30 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นการจัดงานต่อเนื่องจาก ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดกระบี่ Thailand Biennale, Krabi 2018 มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2.6 ล้านคน สร้างรายได้ไปกว่า 864 ล้านบาท และครั้งที่ 2 ณ จังหวัดนครราชสีมา Thailand Biennale, Korat 2021 มีผู้เข้าร่วมงานเกือบ 2 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 3 พันล้านบาท โดยสำหรับการจัดงานครั้งที่ 3 คาดหวังว่าจะสามารถสร้างมูลค่าให้แก่งานศิลปะร่วมสมัย และสร้างความเข้มแข็งให้แก่จังหวัดเชียงรายทั้งในด้านเศรษฐกิจที่คาดการณ์ว่า จะมีนักท่องเที่ยวกว่า 5 ล้านคน เกิดการจ้างงานไม่น้อยกว่า 8,000 อัตรา และมีเงินหมุนเวียนเศรษฐกิจของเชียงรายและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (พะเยา แพร่ น่าน) ไม่น้อยกว่า 30,000 ล้านบาท ในด้านสังคม เกิดการส่งเสริมความร่วมมือในชุมชน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายและองค์กรศิลปะร่วมสมัยระดับนานาชาติในอนาคต และในด้านต่างประเทศ จะเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ เสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์อันดี ทั้งในระดับภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และเครือข่ายศิลปิน รักษาการเป็นหมุดหมายสำคัญของการจัดแสดงงานศิลปะนานาชาติระดับโลกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้รับความร่วมมือและความพร้อมจากทุกภาคส่วน สำหรับเตรียมจัดงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ด้วยแนวคิดจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด The Open World  "เปิดโลก" การรับรู้ทางศิลปะ ผ่านผลงานของศิลปินจากทั่วโลก ที่จะมาร่วมเปิดมิติทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อยกระดับเชียงรายสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับโลก โดยที่ผ่านมาสำหรับการเตรียมพร้อมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่นั้น มีการจัดพิธีเปิดตัวธงสัญลักษณ์โครงการฯ เปิดตัวผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และภัณฑารักษ์ วางศิลาฤกษ์หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย การจัดเสวนาวิชาการเพื่อสร้างการรับรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมของพื้นที่ การลงพื้นที่ของคณะผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ ภัณฑารักษ์ ศิลปินทั้งชาวไทยและต่างชาติ การแถลงข่าวการเปิดตัวแนวคิดการจัดงาน (Curatorial theme) และประกาศรายชื่อศิลปินรอบแรก 20 คน พร้อมจัดทำศูนย์ข้อมูล ณ หอศิลป์แทนคุณ วัดร่องขุ่น เพื่อเป็นสถานในการให้ข้อมูลของการจัดงาน ทั้งนี้ แผนในระยะต่อไปได้เตรียมจัดทำศูนย์ข้อมูลในแห่งที่ 2 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย จะจัดทำการลงนามข้อตกลงระหว่างสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกับศิลปิน การสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน และการเตรียมจัดงานเปิดงานในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 พร้อมกันนี้ยังเตรียมกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 5 เดือนของการจัดงาน อาทิ กิจกรรมทางการศึกษา แสดงงานศิลปะ ทั้งภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และดนตรี เป็นต้นนายอิทธิพล กล่าวต่อไปอีกว่า ที่ประชุมรายงานว่านิทรรศการของงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ 1.นิทรรศการหลักที่จัดขึ้นโดยทีมภัณฑารักษ์ ในสถานที่ต่างๆทั่วตัวเมืองอำเภอ เชียงราย และอำเภอเชียงแสน 2.pavilion หรือศาลา แสดงผลงานของกลุ่มศิลปินทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงการจัดในพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง กระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งเป็นนิทรรศการคู่ขนานกันไปกับนิทรรศการหลัก 3.Collateral Events ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในช่วงการแสดงงานทั้ง 5 เดือน ช่วงที่จัดงานเบียนนาเล่ โดยจะเป็นกิจกรรม อาทิเทศกาลดนตรีชาติพันธุ์ร่วมกับมรภ.เชียงราย งานฉายภาพยนตร์ร่วมกับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และการแสดงสดอื่นๆ ขณะเดียวกันผู้ชมจะมีโอกาสเยี่ยมชมบ้านและสตูดิโอศิลปินเชียงรายซึ่งกระจายอยู่ตามอำเภอต่างๆ ของเชียงราย สำหรับผู้สนใจสามารถกดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/thailandbiennale

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.