อ.ส.ค. เดินหน้าโครงการ “สายบุญนมไทย-เดนมาร์ค” ปีที่ 2 เป็นสะพานบุญส่งมอบผลิตภัณฑ์นมให้มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ


อ.ส.ค.เป็นสะพานบุญ  ส่งมอบผลิตภัณฑ์นมภายใต้โครงการ “สายบุญนมไทย-เดนมาร์ค”ปีที่ 2  ล็อตแรกให้มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ 14,400 กล่อง เพื่อแก้ปัญหาทุพโภชนาการเด็กอ่อนในชุมชนแออัดใน กทม. 4 แห่ง 


นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า ตามที่ อ.ส.ค. ได้จัดทำโครงการ “สายบุญนมไทย-เดนมาร์ค”ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับเด็กเล็กในชุมชนแออัดได้มีโอกาสดื่มนมที่มีคุณภาพและ  มีสารอาหารครบถ้วนทำให้มีสุขภาพที่ดีเติบโตสมวัย  ตลอดจนเป็นสะพานบุญให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนที่มีจิตเมตตาได้มีส่วนร่วมในการทำบุญและได้ช่วยเหลือเด็กเล็กในชุมชนแออัดผ่านการบริจาค


          สำหรับปีนี้  วันที่ 31 พฤษภาคม  2566 ที่ผ่านมา อ.ส.ค. ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ UHT รสจืดขนาด 200 มล.จำนวน 400 ลัง  หรือ 14,400 กล่อง มูลค่า 136,000 บาท ให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีนางจิตราภา หิมะทองคำ  ประธานกรรมการมูลนิธิฯ รับมอบนมบริจาค ณ สำนักงานมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ซอยรัชดาภิเษก 36 จากนั้นมูลนิธิฯ จะนำนมบริจาคที่ผู้มีจิตเมตตาได้ส่งความห่วงใยไปให้เด็กๆ ในความดูแลของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม บ้านเสือใหญ่  บ้านศรีครินทร์ บ้านแห่งความรัก (ชุมชนกองขยะอ่อนนุช) และบ้านสมวัย กว่า 250 คนได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ 


        นายชัยณรงค์  กล่าวต่อว่า  สำหรับแนวทางการดำเนินงานโครงการ “สายบุญนมไทย-เดนมาร์ค”อ.ส.ค.จะได้รวบรวมผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คจากผู้มีจิตเมตตา อาทิ พนักงาน อ.ส.ค. เกษตรกร สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม ผู้ประกอบการและประชาชนที่มีความประสงค์ร่วมบริจาคสมทบจากนั้น อ.ส.ค.จะนำผลิตภัณฑ์นมจากผู้มีจิตเมตตาบริจาคผ่านโครงการเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่เด็กเล็กได้มีโอกาสดื่มนมที่มีคุณภาพและมีสุขภาพที่ดีเจริญเติบโตตามวัยให้กับเด็กที่อาศัยในชุมชนต่างๆ อาทิ บ้านสมวัย (ชุมชนคลองเตย) บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ (ชุมชนเสือใหญ่ประชาอุทิศ) บ้านแห่งความหวัง (ชุมชนอ่อนนุช 88 แยก 10) และบ้านศรีนครินทร์ (ชุมชนกองขยะหนองแขม) ซึ่งทั้ง 4 แห่งขณะนี้ได้ปิดการรับเลี้ยงเด็กตามประกาศของกรุงเทพมหานครทำให้เด็กขาดแคลนนมและมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก            นอกจากนี้โครงการดังกล่าว   ยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาทุพโภชนาการหรือสภาวะของร่างกายที่ได้รับอาหารไม่ครบถ้วน หรือมีปริมาณไม่เหมาะกับความต้องการของร่างกายในเด็กอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ของทั้งภูมิภาคอาเซียน  รวมทั้งเด็กไทยที่มีอายุระหว่าง 6เดือน-12 ปี มากกว่า 70% ที่ไม่ได้รับแคลเซียมในปริมาณที่เพียงพอ โดยให้ผู้ที่มีจิตเมตตาสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค UHT รสจืดร่วมสมทบในโครงการ ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามวกเหล็ก ประเภทออมทรัพย์ “เงินฝากโครงการสายบุญนมไทย-เดนมาร์ค”เลขบัญชี 662-3-19072-4 ชื่อบัญชีสายบุญนมไทย-เดนมาร์ค อ.ส.ค. ได้กำหนดระยะเวลาสั่งซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 สิงหาคม 2566 บริจาค 3,000.- บาทขึ้นไป รับเสื้อยืดสายบุญ และบริจาค 10,000.- บาทขึ้นไป รับเสื้อโปโลสายบุญ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.