ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมงานแถลงข่าวและพิธีเปิดโครงการ Soft Power Tourism Booster Shot และเปิดตัวแคมเปญ Year Of Thai Gastronomy ณ Quartier Avenue ศูนย์การค้า The EmQuartier


เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานงานแถลงข่าวและพิธีเปิดโครงการ Soft Power Tourism Booster Shot และเปิดตัวแคมเปญ Year Of Thai Gastronomy โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ (ททท.) ผู้บริหาร หน่วยงานพันธมิตร แขกผู้มีเกียรติ นักท่องเที่ยว สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วม ณ Quartier Avenue ชั้น G  ศูนย์การค้า The EmQuartier
ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนและผลักดัน Soft Power ความเป็นไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ 5F ได้แก่ Food อาหาร, Film ภาพยนตร์และวีดิทัศน์, Fashion การออกแบบแฟชั่นไทย, Fighting ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย และ Festival เทศกาลประเพณีไทย ให้ก้าวสู่ระดับโลก ส่งเสริมวัฒนธรรม Soft Power ของไทยให้กลายเป็นสินค้าส่งออกที่ช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นหนึ่งในเครื่องมือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและประเทศอย่างยั่งยืนในทุกมิติ
ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.