วธ. “สวดมนต์เจริญจิตตภาวนา” ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้สวดมนต์เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต พร้อมส่งบุญต่อเด็กมูลนิธิบ้านนกขมิ้น บริจาคสิ่งของในโครงการ เหลือ – ขอ เปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมเด็กด้อยโอกาส


วันที่ 16 มิถุนายน 2566 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกิจกรรม “สวดมนต์เจริญจิตตภาวนา” และกิจกรรมจิตอาสาร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อมอบให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ในโครงการ เหลือ - ขอ เปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมเด็กด้อยโอกาส 


โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เข้าร่วม
ปลัด วธ. กล่าวว่า วธ. จัดกิจกรรม “สวดมนต์เจริญจิตตภาวนา” ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขึ้นทุกวันศุกร์ ณ ศาลาแทงหยวก กระทรวงวัฒนธรรม โดยเริ่มตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสทำบุญ สวดมนต์ ไหว้พระ และเจริญจิตตภาวนา อันจะส่งผลให้เกิดความศรัทธาในพระรัตนตรัย เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ทำให้มีจิตใจสงบ มีสมาธิ มีจิตใจเมตตา และมีความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ 
นางยุพา กล่าวต่อไปว่า ส่วนกิจกรรมจิตอาสาร่วมบริจาคสิ่งของ มอบให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ในโครงการเหลือ - ขอ เปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมเด็กด้อยโอกาส  ทาง วธ. ได้จัดพื้นที่ให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมบริจาคสิ่งของเหลือใช้ต่าง ๆ อาทิ เสื้อผ้า (ทุกเพศทุกวัย) หนังสือ กระเป๋า เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่นในสภาพดี ข้าวสาร อาหารแห้ง และอุปกรณ์การเรียน ตั้งแต่วันที่ 5 - 15 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือจากบุคลากรในกระทรวงวัฒนธรรมร่วมบริจาคสิ่งของเป็นจำนวนมาก อาทิ กระเป๋า เสื้อผ้า ของเล่น ตุ๊กตา สมุด รองเท้า ของเบ็ดเตล็ด และจักรยาน เป็นต้น 
ทั้งนี้ เป็นไปตามจุดประสงค์ที่มุ่งสร้างจิตสำนึกให้คนในองค์กรตระหนักถึงการช่วยเหลือสังคม รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้แก่ข้าราชการ บุคลากรในองค์กร ให้ร่วมกันเป็นจิตอาสา โดยร่วมกันในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่ได้ทรงมีพระราชปณิธาณที่จะปลุกจิตสำนึกของประชาชนคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.