เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 และผู้อำนวยการหลักสูตรภาวะผู้นำที่มั่นคงในวิถีพุทธ (พุทโธปนายิกศาสตร์) เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อหารือแนวทางการจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 นายสุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 และนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรภาวะผู้นำที่มั่นคงในวิถีพุทธ (พุทโธปนายิกศาสตร์) เข้าพบนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อหารือแนวทางการจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้สักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต โดยมี นายชัยพล  สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องรับรองชั้น 7 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรมไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.