อาคเนย์ประกันภัยและไทยประกันภัยโอนกรมธรรม์ให้บริษัทประกันภัยอื่นตามรายชื่อบริษัทที่ คปภ. อนุมัติ สร้างความคุ้มครองต่อเนื่อง มีผล 23 กุมภาพันธ์ 2565


บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยอื่นที่ไม่ครอบคลุมกรมธรรม์โควิดตามรายชื่อบริษัทที่ คปภ. อนุมัติ มุ่งให้ความคุ้มครองตามสิทธิของกรมธรรม์เดิมอย่างต่อเนื่อง โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ และความคุ้มครองที่บริษัทใหม่ตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ์ 2565


นายณัฐวุฒิ งานภิญโญ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ขณะนี้ อาคเนย์ประกันภัยและไทยประกันภัยได้ประสานงานเพื่อส่งมอบการดูแลกรมธรรม์ประกันภัยของลูกค้าไปยังบริษัทประกันวินาศภัยที่ คปภ. เห็นชอบ โดยลูกค้าจะเริ่มตรวจสอบสถานะกรมธรรม์ การต่ออายุ การขอเวนคืน การแจ้งอุบัติเหตุ และการเคลมสินไหมกับบริษัทแห่งใหม่ ซึ่งความคุ้มครองจะมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ลูกค้ายังคงได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเดิมอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ

โดยขณะนี้มีข้อสรุปที่จะโอนพอร์ตประกันภัยที่ไม่ใช่ประกันโควิด มีลูกค้ารวม 8.63 ล้านราย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 8,000 -9,000 ล้านบาท ให้กับ 4 บริษัท ประกอบด้วย

     1.บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับโอนพอร์ต ประกันภัยทรัพย์สินเบ็ดเตล็ด และมารีน

     2.บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด(มหาชน) (ในเครือไทยโฮลดิ้งส์) รับโอนพอร์ต ประกันภัยทรัพย์สินเบ็ดเตล็ด และมารีน, ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ, ประกันภัยรถยนต์

     3.บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับโอนพอร์ต ประกันภัยทรัพย์สินเบ็ดเตล็ด และมารีน และ

     4.บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) รับโอนพอร์ต ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

“อาคเนย์ประกันภัยและไทยประกันภัยขอยืนยันในความตั้งใจที่จะดูแลลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มให้ได้รับประโยชน์สูงสุด” นายณัฐวุฒิ กล่าว

ทั้งนี้ หากลูกค้ามีข้อสอบถามเกี่ยวกับกรมธรรม์ สามารถติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ผ่าน Line official 

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=southeast.th และ

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=pchang

อ้างอิง:

https://www.prachachat.net/finance/news-866730

https://www.tgh.co.th/news/transfer_policy_TIC_TGH

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.