จิรายุ มอบคณะทำงาน ติดตามฯ กกท. เตรียมชงข้อมูลเช็คบิล หลังบอร์ดมีมติ ให้พิจารณาต่อวาระผู้ว่าการ ทั้งๆ ที่มีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องในหลายประเด็น รวมถึงผลการประเมินผลงานก็ยังไม่คลอด

 

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์  ประธานคณะกรรมาธิการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน ได้มอบหมายคณะทำงานติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย และการใช้งบประมาณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ นำโดย นายวสันต์ ศรีจันทร์ นายนัฐชัย ไชยพรม นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ นายอินธนันต์ เหล็กนวลชูสิน นายธนกฤต คุปกาญจนา และนายศิศา ธรรมชัยกุล เผยว่า จากการติดตามการทำงานของ กกท.อย่างใกล้ชิด ได้พบการพิจารณาต่อวาระผู้ว่าการ กกท.โดยไม่ต้องสรรหา ซึ่งประเด็นนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงมีการใช้อำนาจทางการเมืองเข้ามาแทรกแซง จึงไม่สามารถเชื่อมั่นในความโปร่งใส และถือว่าบกพร่องทางธรรมาภิบาล จึงมอบหมายคณะทำงานฯ ให้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำไปสู่การตรวจสอบและอาจนำไปซักฟอกรัฐมนตรีที่ดูแล กกท. 


นายจิรายุ ห่วงทรัพย์  กล่าวต่ออีกว่า“ผู้ว่าการ กกท. คนปัจจุบันจะครบวาระในวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งต้องดำเนินการสรรหาผู้ว่าการ กกท. คนใหม่ โดยเปิดโอกาสให้มีการสรรหาอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา และโปร่งใส ที่สำคัญคือผลการประเมินผลงานของผู้ว่าการคนปัจจุบันก็ยังไม่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น แต่มีการใช้อำนาจทางการเมืองแทรกแซง เพื่อต่อวาระ จึงมิอาจปล่อยผ่านไปได้ ผู้ว่าการ กกท.คนปัจจุบันยังมีข้อร้องเรียนอยู่หลายเรื่องที่จะยังไม่ได้ชี้แจง โดยเฉพาะการอนุมัติงบประมาณในหลายโครงการ คณะทำงานฯ จึงเตรียมข้อมูลหลักฐานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน เพื่อดำเนินการตามวิถีทางรัฐสภา โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและธรรมาภิบาลเป็นหลัก มิได้กระทำการเพื่อกลั่นแกล้งแต่อย่างใด” 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.