กขค.เปิดนโยบายกำกับการแข่งขันการค้าปี 65

กรุงเทพฯ 25 กุมภาพันธ์ 2565 - ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการการแข่งขัน ทางการค้า พร้อมด้วยคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าร่วมเปิดนโยบายการแข่งขันทางการค้าประจำปี 2565 และแนวทาง การกำกับดูแลการแข่งขันธุรกิจภายใต้บริบทเศรษฐกิจยุคใหม่ โดยเฉพาะการควบรวมธุรกิจด้านเทคโนโลยี ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การรวมธุรกิจ การส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs สามารถแข่งขันได้มากขึ้น รวมทั้งการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ รางน้ำ

รายนามผู้บริหารจากซ้ายไปขวา

1.ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล กรรมการการแข่งขันทางการค้า

2.นายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า

3.นายสมชาติ สร้อยทอง กรรมการการแข่งขันทางการค้า

4.ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า

5.นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ รองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า

6.นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า

7.ดร.รักษเกชา แฉ่ฉาย กรรมการการแข่งขันทางการค้า

8.นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.