หลักสูตร ถ่ายภาพให้สวย

นายนิพิธ อริยวงศ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันธนารักษ์ศึกษา เปิดเผยว่า หลังจากประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ในการเปิดอบรมหลักสูตร "ถ่ายภาพให้สวย" ทำให้มีเสียงเรียกร้องให้มีการเปิดอบรมหลักสูตรนี้ในรุ่นต่อไป
ซึ่งการอบรมนี้มีวิทยากรหลัก คือ  คุณวรรธนะ วงศ์สีนิล ช่างภาพมืออาชีพของไทยที่มีผู้ติดตามทั่วโลก                                                      

จากการประเมินผลในการอบรมในรุ่นแรก  พบว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยมีผู้อบรมที่มาจากหลาก หลายพื้นฐานความรู้โดยที่ผู้เข้าร่วมการอบรมนี้ท้ังหมด ต่างให้ความเห็นว่า แม้ทุกคนจะมี background เรื่องการถ่ายภาพที่แตกต่างกัน แต่หลังจากเข้าอบรมแล้ว ต่างก็มีความรู้เรื่องการถ่ายภาพแง่หนึ่งแง่ใดมากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที โดย วิทยากรนั้น มีความเป็นมืออาชีพ สามารถอธิบายให้เข้าใจง่าย ไม่เน้นทฤษฎี แต่ใช้การปฎิบัติด้วยการถ่ายภาพจริงๆ และมีการให้คำแนะนำจากวิทยากรอย่างใกล้ชิด                     หลักสูตรถ่ายภาพให้สวยนี้จะเปิดครั้งต่อไปในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม   นี้เวลา 13.00-17.00 น ณ สมาคมธรรมศาสตร์ค่าอบรม 2,000 บาท รับจำนวนจำกัด โดยไม่มีการจำกัดความรู้ผู้เข้าอบรม และ ไม่จำกัดกล้องที่ใช้ {สามารถใช้กล้องถ่ายภาพมือถือเข้าร่วม} สนใจโปรดต่ิดต่อ  คุณสมใจโทร 089-86 65800ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.