ททท.จัดประชุมเปิดตลาดการท่องเที่ยวแบบ (Two Way - Tourism)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา จัดการประชุมและรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนเพื่อจัดทำแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวจากตลาดซาอุดีอาระเบีย

โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมนำเสนอแผนการเปิดตลาดการท่องเที่ยวแบบ 2 ทาง (Two Way Tourism) ระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบีย และความคืบหน้าการเตรียมการลงนาม MoU ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบีย ทั้งนี้ 

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เสนอนโยบายการพัฒนาซาอุดีอาระเบียไปสู่ยุคสมัยใหม่ (Saudi Vision 2030) ซึ่งปรับใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมตลาดของไทยได้ โดยมุ่งเน้นความสะดวกในการเดินทาง (Ease of travel) และส่งเสริมกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) สุขภาพและความงาม (Health & Wellness) และธุรกิจค้าปลีก (Retail Business)

นอกจากนี้ นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรปฯ ททท. ได้นำเสนอข้อมูลภาพรวมตลาดนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบีย และแผนการดำเนินงานของ ททท. ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับตลาดดังกล่าวในช่วงการรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 20 ราย มีทั้งสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว สายการบิน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และผู้ประกอบการ Health and Wellness โดยมีห้วข้อการหารือ ดังนี้ 

1. การเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างประเทศไทยและซาอุดีอาระเบีย การเดินทางเข้าประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวซาอุดีซึ่งนิยมเดินทางเป็นครอบครัว มี Spending สูงถึง 120 USD/คน สามารถทำ Visa on Arrival และพำนักอยู่ในประเทศไทยได้ 15 วัน 

 2. ส่งเสริมการท่องเที่ยว Special Interest

2.1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวความสนใจพิเศษ กลุ่ม Medical Tourism และ Health & Wellness Tourism โดยสร้างภาพลักษณ์ของไทย ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการให้บริการด้าน Medical, Health and Wellness ที่มีความเป็นเลิศด้านมาตรฐานการรักษาและการให้บริการที่ประทับใจ 

 2.2 การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Shopping Paradise ให้ตรงตามความนิยมของนักท่องเที่ยว โดยผู้ประกอบการมีความสนใจในการจัดทำ On Board Privilege มอบให้กับนักท่องเที่ยว 

2.3 เตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อจัดทำแพ็คเกจท่องเที่ยวสำหรับตลาดซาอุดีอาระเบีย ทั้ง B2B ควบคู่ไปกับ B2C เพื่อให้เข้าถึงกลุ่ม Millennial เป็นกลุ่มที่นิยมค้นหาข้อมูลและออกเดินทางด้วยตัวเอง นอกจากนี้ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงแรกมุ่งทำผ่านระบบออนไลน์ (Virtual Mart) เพื่อให้ทันการออกเดินทางของนักท่องเที่ยวภายหลังเทศกาลถือศีลอดในเดือนพฤษภาคม โดยผู้เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นว่าให้จัดทำข้อมูลท่องเที่ยวเป็นภาษาอาหรับจะเป็นประโยชน์และสามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.