เปิดกล่องของขวัญปีใหม่ วธ.ชวนประชาชนชมไฟประดับ 10 วัด – พิพิธภัณฑ์ อุทยานประวัติศาสตร์ ฟรี! เสพงานศิลป์เที่ยวงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale คอหนังห้ามพลาดจัดฉายโปรแกรมภาพยนตร์ตลอดทั้งเดือนธันวาคม พร้อมมาร่วมสนับสนุนช้อปสินค้าวัฒนธรรมไทย CPOT เป็นของขวัญปีใหม่แบบไทย


นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ในโอกาสช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทางกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) พร้อมมอบความสุขให้คนไทยทั้งประเทศ โดยจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2567 สร้างความสุขให้แก่ประชาชนในมิติศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดเทศกาลประเพณีอันดีงามของชาติ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม และการร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1.กิจกรรมทางศาสนา เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล กิจกรรม “อารามอร่าม 10 วัด และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2567 ณ (1) วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร (2) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร (3) วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร (4) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร (5) วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร (6) วัดราชนัดดาราม วรวิหาร (7) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร (8) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร (9) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร และ (10) วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร การเปิดไฟส่องสว่าง ให้นักท่องเที่ยว ประชาชนเข้าเยี่ยมชมความสวยงามและศิลปกรรมอันทรงคุณค่าในยามค่ำคืน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งแต่เวลา 18.00 – 21.00 น. นอกจากนี้ มีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2567 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2566 – 1 มกราคม 2567 ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร วัดมหาธาตุ ยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร ส่วนภูมิภาค ณ วัดต่าง ๆ 76 จังหวัดทั่วประเทศ และในต่างประเทศ ณ วัดไทยในต่างประเทศ วัดในประเทศอาเซียน และวัดทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ ทั่วโลก พร้อมทั้งมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ในตอนเช้าของวันขึ้นปีใหม่


นายเสริมศักดิ์ กล่าวอีกว่า 2.กิจกรรมท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อน Soft Power ไทย วธ. โดยกรมศิลปากรเปิดให้บริการเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทุกแห่งเป็นกรณีพิเศษโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมเข้าชม ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2566 – 5 มกราคม 2567 


พร้อมทั้งเปิดชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ (Night at the Museum) ระหว่างวันที่ 29-31 ธันวาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครมาร่วมชมความงามของอาคารโบราณสถานพระราชวังบวรสถานมงคล หรือวังหน้า และการจัดแสดงนิทรรศการภายในพระที่นั่งต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้สัมผัสมนต์เสน่ห์สถาปัตยกรรมวังหน้า และความเป็นมาแห่งอารยธรรมไทยในช่วงเวลาค่ำ ตลอดจนการแสดงตื่นตาตื่นใจอีกมากมาย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กรมศิลปากร www.finearts.go.th ด้านสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2566 - 30 เมษายน 2567 ณ อำเภอเมืองเชียงรายและอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเยี่ยมชมผลงานศิลปะร่วมสมัยระดับโลก โดยมีผลงานและเนื้อหาจากศิลปินไทยและศิลปินระดับโลก 60 คน จาก 21 ประเทศ ครอบคลุมจากทุกทวีป สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ https://www.thailandbiennale.org นอกจากนี้ ยังเปิดหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินให้บริการแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 โดยมีกิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้แก่ นิทรรศการ 88 ปี ชาตกาล ประเทือง เอมเจริญ และนิทรรศการภายใต้โครงการกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

3. กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างความสุขให้ประชาชน จัดกิจกรรมการแสดงสร้างสรรค์ระดับชาติและระดับนานาชาติ “นาฏการสานแผ่นดิน บัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่
เวียงพิงค์” ระหว่างวันที่ 6 – 7 มกราคม 2567 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรม อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีการแสดงผลงานนาฏดุริยางคศิลป์สร้างสรรค์ ระดับนานาชาติ กิจกรรมออกร้านจัดจำหน่ายของดีวิถีไทย 4 ภาค การแสดงผลงานทัศนศิลป์สร้างสรรค์ ระดับนานาชาติ การแสดงและการบรรเลงโดยนักเรียน นักศึกษาของสถาบันฯ เป็นต้นด้านหอภาพยนตร์เปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้าชมภาพยนตร์ซึ่งจัดฉายต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนธันวาคม 2566 เป็นโปรแกรมภาพยนตร์ “Coming of Daze วันผันผ่านของวัยว้าวุ่น” ประกอบด้วยภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศที่แสดงช่วงการเปลี่ยนผ่านสำคัญของช่วงวัยแห่งความสับสนในชีวิต ที่มีฉากหลังเป็นสถาบันการศึกษา อันเป็นสถานที่เติบโตและเป็นจุดเปลี่ยนของวัยรุ่นทั่วโลกมาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวได้อย่างลึกซึ้ง น่ารัก และสนุกสนาน อีกทั้งกิจกรรม “Moral Touch คุณธรรม สัมผัสได้” โดยเผยแพร่แอปพลิเคชันที่รวบรวมแหล่งข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมด้านคุณธรรม และเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมความสุขและความสนุกได้ความรู้ผ่านแอปพลิเคชัน Moral Touch เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมในวาระส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2567


ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนประชาชนส่งความสุขออนไลน์ด้วยบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ (e - Card) กระทรวงวัฒนธรรม ผ่านทางเว็บไซต์ https://ecard.m-culture.go.th และสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงวัฒนธรรมทุกช่องทาง โดยสามารถแชร์บัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) หรือสามารถดาวน์โหลดการ์ดที่สร้างได้ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 – 1 มกราคม 2567 และชวนเลือกช้อปชุดของขวัญผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT เพื่อให้ประชาชนได้เลือกซื้อเป็นของขวัญปีใหม่แบบไทย โดยประชาชนที่สนใจสามารถสั่งซื้อผ่านทางกระทรวงวัฒนธรรม หรือติดต่อสั่งซื้อโดยตรงที่ชุมชนเจ้าของ CPOT ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.