ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้องค์ความรู้ทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ชูกระทรวงวัฒนธรรมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างวิสัยทัศน์ที่ดี ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

 เมื่อเร็วๆ นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้องค์ความรู้ทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีนางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสุภัทร กิจเวช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชนะกิจ คชชี ผู้อำนวยการกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ผู้บริหาร วิทยากร ข้าราชการ พนักงานราชการในสังกัดกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เข้าร่วม ณ ห้องแกลลอรี่ ๓ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม


ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ พนักงานราชการ ในสังกัดกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ให้มีความรู้ที่นอกเหนือจากงานในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน พัฒนาเพิ่มพูน ความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ที่ดี สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยมีบุคลากรในสังกัดกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เข้าร่วมจำนวน ๙๔ คน


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.