รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 13.55 น. - 14.00 น.

" จินตภาพ " จากจิตรกรรมวิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ผลงานโดย คุณภควัส บุตรศรี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "
อภิคม แก้วละเอียด (ตูมตาม ) และทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน เดินทางไปบันทึกเทป ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี " 1 ใน สิบสวนที่สวยที่สุดในโลก "และเพิ่งได้รับรางวัลจากงาน International Garden Tourism Awards 2023 สวนที่คุณค่าแก่การเดินทางมาเยี่ยมชมที่สุดในโลก
รายการคืนคุณให้แผ่นดินนำเสนอเรื่องราว จินตภาพ " จากจิตรกรรมวิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ผลงานโดย คุณภควัส บุตรศรี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "
อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 13.55 น. - 14.00 น. อภิคม แก้วละเอียด พิธีกรภาคสนามรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.