ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม ใน “งานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566” ณ เวทีกลาง สวนลุมพินี กรุงเทพฯ

 

เมื่อเร็วๆ นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม และให้กำลังใจนักแสดง ใน “งานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566” โดยมีนางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ประชาชน เด็ก เยาวชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมชมจำนวนมาก ณ เวทีกลาง สวนลุมพินี กรุงเทพฯทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมบ้านเบญจนาฏ การแสดงฟ้อนเอิ้นขวัญและระบำกรับ จากโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม จากชมรมศิลปวัฒนธรรมไทยอาเซียนสาธิตรำวงมาตรฐาน และการแสดงลิเก จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.