กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ปีที่ 2 “สื่อ ธรรม ดี” ท่องโลกพระพุทธศาสนาทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ Walk Rally “ธรรม…นำจิต สื่อ…นำใจ” เสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ ด้วยธรรมะ

 

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเปิดงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ปีที่ 2 “สื่อ ธรรม ดี” โดยนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มอบหมายให้นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและรองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีนายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร เครือข่ายด้านพระพุทธศาสนา แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม


นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสถาบันชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมีพ่อแม่และครอบครัวคือเบ้าหลอมกล่อมเกลา ปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน และมีสถาบันครอบครัว สถาบันศึกษา และศาสนธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้รังสรรค์ให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้ผลิตและรวบรวบสื่อต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา มาไว้ที่งานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ปีที่ 2 “สื่อ ธรรม ดี” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2566 เพื่อให้ทุกท่านร่วมท่องโลกพระพุทธศาสนา เข้าถึงธรรมะได้โดยง่าย สามารถนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเป็นการรวบรวมข้อมูลด้านพุทธธรรม พุทธศาสนาอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่เด็กและเยาวชน


พุทธศาสนิกชนที่สนใจศึกษาและเข้าถึงสื่อดี ๆ ทางพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งขยายช่องทางการสื่อสารและสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาระสำคัญเกี่ยวกับสื่อทางพระพุทธศาสนา สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ผลิตสื่อและกลุ่มเป้าหมายในการมุ่งมั่นผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ หลักธรรมคำสอนของศาสนา สามารถสร้างให้เด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน และใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่นี้ จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต นายเสริมศักดิ์กล่าว

จากความสำเร็จของการจัดงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ครั้งที่ 1 ที่ผ่านมา ด้วยยอดผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) มากกว่า 1,200 คน รวมไปถึงจำนวนผู้เข้าร่วมนิทรรศการเสมือนจริงผ่านทางออนไลน์ (Virtual Exhibition) ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 63,000 การรับชม ในปีนี้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ในชื่อ งานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ปีที่ 2 “สื่อ ธรรม ดี” ซึ่ง “ธรรม” ในที่นี้หมายถึง “ธรรมะ” โดยมีการจัดกิจกรรม 2 รูปแบบ
รูปแบบที่ 1 การจัดกิจกรรม On Ground Event จัดขึ้นในวันพุธที่ 13 และวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น Walk Rally ธรรม..นำจิต สื่อ..นำใจ / การเสวนา “เทศน์ ทอล์ก” ในหัวข้อ “สุขด้วยธรรม” และหัวข้อ “สื่อ ธรรม ดี” โดย วิทยากรและศิลปินรับเชิญ ผู้มีความรู้ ความเข้าใจและผู้ศึกษาด้านพระพุทธศาสนา อาทิ พระสุธีวชิรปฏิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม , พระเทพวัชราจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม , นางสาวอรอุมา เกษตรพืชผล ตัวแทนสื่อสารมวลชน, นางสาววนิ อินพุทธ , นายเพลิน พรหมแดน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ดนตรีไทยลูกทุ่ง ประจำปี 2555 อีกทั้งในปีนี้ยังได้เปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความรู้ ความสามารถเชิงสร้างสรรค์ทางพุทธศาสนา โดยได้จัดทำโครงการประกวดคลิปสั้น “หนูได้ธรรม” ในหัวข้อ “การให้ข้อคิดธรรมะในชีวิตประจำวัน” ซึ่งมีเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท โดยผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะนำไปเผยแพร่ในรูปแบบ Virtual Exhibition
รูปแบบที่ 2 กิจกรรมนิทรรศการเสมือนจริง (Online Event) ในรูปแบบ Virtual Exhibition ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสื่อทางพระพุทธศาสนา เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั้งภายในและต่างประเทศ สามารถเข้าถึงธรรมะได้โดยง่ายและกว้างขวาง ภายใต้แนวคิด “อยู่ที่ไหนก็เข้าถึงธรรมะได้ เพียงปลายนิ้วสัมผัส”
สามารถรับชมได้ที่ www.มหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข.com โดยจะทำการเปิดใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคมนี้เป็นต้นไป

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.