วธ.ชู Soft Power for All : เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวล หนุนอารยสถาปัตย์ จัดทำห้องน้ำ ทางลาด สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ-ผู้พิการ ส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชน ตลาดบก ตลาดน้ำ อุทยานประวัติศาสตร์-พิพิธภัณฑ์ พร้อมจัดอบรมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงาน Thailand Friendly Design Expo 2023 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ นวัตกรรมสุขภาพ โรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อคนทั้งมวล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2566 โดยมีนางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางสุภัทร กิจเวช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษณะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ผู้บริหาร ผู้แทนมูลนิธิฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม ณ เวทีกลาง ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ


ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล จัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2023 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ นวัตกรรมสุขภาพ โรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 7 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “Soft Power for All : เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวล มุ่งขับเคลื่อน Soft Power ด้านเฟสติวัลและด้านท่องเที่ยว โดยภายในงาน กระทรวงวัฒนธรรมร่วมจัดกิจกรรมการสาธิตต่าง ๆ อาทิ การทำลูกประคบสมุนไพรและการนวดแผนไทยโดยวิสาหกิจชุมชนหัตถศาสตร์เพื่อสุขภาพธัญพืชประคบพูลสุข ตำบลบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็น 1 ใน 10 สุดยอด เที่ยวชุมชนยลวิถี การสาธิตการทำ “ว่าวจุฬามือถือ” และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน “ตลาดเก่าหัวตะเข้” เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ซึ่งเป็น 1 ใน 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2566 และยังมีการสาธิตการผลิต “น้ำหนุมานครองเมือง” โดยวิสาหกิจท่องเที่ยว ชุมชนบ้านไร่สะท้อน (ถ้ำรงค์) จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารประจำปี 2564 ขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) การสาธิตการอนุรักษ์งานช่างศิลป์ไทยและกิจกรรม WorkShop การเขียนงานเซรามิค (แมคเนท) และการเขียนหัวโขน (ลิงและยักษ์) โดยสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร 


นอกจากนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการการออกแบบ และจัดทําสิ่งอํานวยความ สะดวกต่าง ๆ สําหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยพักฟื้น หรือผู้ที่มี สุขภาพไม่แข็งแรง ตลอดจนสตรีมีครรภ์ และเด็กเล็ก ให้ได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ในตึกอาคาร สถานที่ต่าง ๆ ด้วยหลักการออกแบบที่เป็นสากล และเป็นมิตรกับคนทั้งมวลด้วย


ทั้งนี้ ในส่วนวธ.มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่คนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ทั้งแหล่งท่องเที่ยวในโครงการ 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ยลวิถี และเส้นทางแห่งศรัทธา จาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา เช่น เส้นทางสักการะพระบรมธาตุ เส้นทางตามรอยความเชื่อความศรัทธาแห่งลุ่มน้ำโขง รวมทั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์และโบราณสถานในจังหวัดต่างๆ  เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์  และวธ.มีนโยบายปรับปรุงอาคาร ภูมิทัศน์และจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น มีห้องน้ำ ทางลาดสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ  สตรีมีครรภ์ เด็กเล็กให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัย เพื่อให้สอดรับกับสังคมไทยในปัจจุบันที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และวธ.พร้อมที่จะร่วมมือหน่วยงานต่างๆในการส่งเสริม อารยสถาปัตย์ หรือเฟรนด์ลี่ดีไซน์ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยและเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มีความเข้มแข็ง นำไปสู่การสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.