เปิดประสบการณ์ใหม่สายบุญ-สายเที่ยว เตรียม check in อารามอร่าม 10 วัด-พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ชมความงามยามค่ำ ไหว้พระเสริมสิริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วธ.ร่วมกับวัดในกรุงเทพฯ เปิดให้เที่ยวชม 24 ธ.ค.66 - 2 ม.ค.67 หนุน Soft Power ด้านท่องเที่ยว Thailand Winter Festivals สร้างรายได้สู่ชุมชน-ประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจชาตินายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) มุ่งขับเคลื่อน Soft Power ด้านเฟสติวัลและด้านท่องเที่ยวรองรับนโยบาย Thailand Creative Content Agency (THACCA) ของรัฐบาล และนโยบายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ซึ่งเห็นว่าใน 1 วันมี 24 ชั่วโมง นอกจากเวลากลางวันแล้ว ควรส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานและพิพิธภัณฑ์ในเวลากลางคืนด้วย เนื่องจากอากาศไม่ร้อน เพื่อให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น  ทำให้ผู้ประกอบการทั้งโรงแรม ร้านอาหารและส่วนอื่นๆมีรายได้มากขึ้น รวมทั้งนโยบายของวธ.ในการส่งเสริมคุณค่าเทศกาลประเพณีของชาติและเทศกาลอื่นๆด้านวัฒนธรรมเพื่อให้ประเทศไทยเป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลก สร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชนและประเทศ ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจประเทศ ดังนั้น วธ.ได้จัดกิจกรรม“อารามอร่าม 10 วัดและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2567  ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงาน Thailand Winter Festivals ของรัฐบาล  โดยวธ.บูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร(กทม.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และวัดในกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง ได้แก่   1.วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 2.วัดไตรมิตรวิทยาราม 3.วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 4. วัดประยุรวงศาวาส 5. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  6. วัดสุทัศนเทพวราราม 7. วัดอรุณราชวราราม 8.วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 9.วัดราชนัดดาราม 10.วัดระฆังโฆสิตาราม และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรม“อารามอร่าม 10 วัดและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” มีกิจกรรมประกอบด้วย 1.กิจกรรมไหว้พระเสริมสิริมงคลในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ช่วงเวลา 08.00 - 18.00 น. 2.การเปิดไฟฟ้าส่องสว่าง (Light Up) ช่วงเวลา 18.00 - 21.00 น. เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงดงามของวัดแต่ละแห่งและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ช่วงเวลาเย็นจนถึงค่ำ 3.กิจกรรมไหว้พระเสริมสิริมงคลยามค่ำคืน  ได้แก่ วัดระฆังโฆสิตาราม วัดสุทัศนเทพวราราม และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เปิดเวลา 18.00 - 20.00 น. ขณะเดียวกันวธ.ได้ประสานความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวแต่ละพื้นที่ รวมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมและจุดเช็คอินในแต่ละวัดด้วย  ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมวัดแต่ละแห่งและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครมากขึ้น เพราะได้เห็นถึงความงดงามในช่วงค่ำคืน  เป็นภาพที่สวยงามน่าประทับใจต่างจากช่วงเวลากลางวัน  ทำให้ผู้ประกอบการและชุมชนแต่ละพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชาติ  โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765 ทั้งนี้ กิจกรรม“อารามอร่าม 10 วัดและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” เป็น 1 ใน 8 กิจกรรมที่วธ.ดำเนินการภายใต้งาน Thailand Winter Festivals ของรัฐบาล และมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การติดตามประกาศผลการเสนอ“ประเพณีสงกรานต์” ขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)  วันที่ 6 ธันวาคม 2566 และงานเฉลิมฉลองวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ ลานคนเมือง กรุงเทพฯและวัดสุทัศนเทพวราราม  การท่องเที่ยวโบราณสถานและพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน (Night Heritage) ที่วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร  อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จังหวัดนครราชสีมา อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  และโบราณสถานเวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคมถึง 31  ธันวาคม 2566  งานสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคล ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศทั่วโลก ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567  งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ จังหวัดเชียงราย  (Thailand Biennale, Chiang Rai 2023) วันที่ 9  ธันวาคม 2566 - 30  เมษายน 2567 ณ จังหวัดเชียงราย  และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เช่น งาน “76 จังหวัด 76 เทศกาลประเพณี” แหล่งท่องเที่ยว “ชุมชน ยลวิถี” แหล่งท่องเที่ยว “ตลาดบก ตลาดน้ำ” รวมทั้งเส้นทางท่องเที่ยวแห่งศรัทธา ตามรอยพระเถราจารย์ และตำนานความเชื่อพญานาคลุ่มน้ำโขง เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.