นิตยสาร Business+ ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบรางวัล “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2024” “สุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2567”


นิตยสาร Business+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมอบรางวัล “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2024” ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ - Innovation the products with Intelligence Technology” รางวัลที่มอบให้กับสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมแห่งปี 2567 อันเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จในด้านนวัตกรรมสินค้าและบริการ โดยในปีนี้มอบรางวัลให้แก่องค์กรที่คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดใน 8 ประเภทสินค้าและบริการ รวม 22 รางวัล โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต เป็นประธานมอบรางวัล แก่องค์กรที่ได้รับรางวัลอย่างสมเกียรติ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ  

นาย นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี กล่าวว่า  “จากผลการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลก ประจำปี 2566 หรือ Global Innovation Index 2022 ซึ่งจัดโดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO) เพื่อวัดระดับความสามารถทางด้านวัตกรรมของแต่ละประเทศกว่า 132 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศไทยอยู่อันดับที่ 43 เท่ากับปี 2022 เป็นอันดับที่ 5 ในกลุ่มประเทศ เศรษฐกิจรายได้ระดับกลางถึงบนที่มีอยู่ 33 ประเทศ และเป็นอันดับ 9 ในกลุ่มประเทศอาเซียน เอเชียตะวันออก และโอเชียเนียที่มีอยู่ 16 ประเทศ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ GDP แล้วพบว่า ไทยเราทำได้เหนือความคาดหมายจากระดับของการพัฒนา ที่สำคัญคือ ไทยเราสามารถผลิตผลผลิตทางนวัตกรรมได้มากกว่าระดับของการลงทุนในนวัตกรรมอีกด้วย  อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเรายังมีช่องว่างในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะก้าวให้ทันประเทศชั้นนำของโลก ซึ่งมีปัจจัยหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาและสภาพแวดล้อมที่พร้อมจะส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อนำองค์ความรู้เหล่านั้นมาต่อยอดให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ทางธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยต้องการรับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน”

“งานมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี ก็เป็นงานหนึ่งที่เกิดจากความร่วมมือของภาคเอกชนและภาคการศึกษาในการขับเคลื่อนและส่งเสริมสังคมไทยให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของตลาด ในการคัดเลือกสินค้าและบริการที่มีแนวคิดใหม่ๆ และช่วยสร้างความตื่นตัวให้แก่คนไทยทุกคนผมขอแสดงความยินดีกับผู้จัดงาน และองค์กรธุรกิจทุกองค์กรที่รับมอบรางวัลในวันนี้”


นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  “เมื่อยุคสมัยและเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เราต่างพบว่าสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมที่ช่วยตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคจะได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเช่นกัน ฉะนั้นองค์กรธุรกิจจึงต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมของสินค้าและบริการให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า จึงจะสามารถอยู่รอดได้ในภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูง นิตยสาร Business+ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นว่ามีสินค้าและบริการที่สร้างสรรค์และตอบโจทย์ความต้องการของอยู่มากมาย จึงเป็นที่มาของการมอบรางวัลให้แก่ผู้พัฒนาสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรม โดยร่วมมือกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เป็นวิทยาลัยการจัดการธุรกิจที่มีคุณภาพสูง มีความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนในสายงานบริหารจัดการภาคธุรกิจที่ทันสมัยรวบรวมและคัดเลือกสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมที่โดดเด่นใน 8 ประเภทสินค้าและบริการ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนำไปสู่การมอบรางวัลให้แก่สุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2567 ซึ่งในปีนี้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับรางวัลรวม 22 รางวัล ผมขอแสดงความยินดีกับองค์กรธุรกิจที่ได้รับรางวัลกับทุกองค์กร หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัล BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2024 จะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในการเชิดชูองค์กรธุรกิจและเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ เพื่อให้เกิดการยกระดับสินค้าและบริการที่สร้างสรรค์และตอบโจทย์ความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้นต่อไป”


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญยิ่ง คงอาชาภัทร หัวหน้าสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว กระบวนการผลิตรูปแบบเดิม อาจจะไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์อีกต่อไป คำว่านวัตกรรม หรือ Innovation จึงถูกยกมาใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในมุมของภาคธุรกิจ บริการ หรือแม้แต่ในภาคการศึกษาเอง ถือเป็นทางออกที่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง แต่อย่างไรก็ตามในการใช้นวัตกรรมมาช่วยในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันที ต้องใช้เวลาในการพัฒนาและวิจัยเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจของวิทยาลัยการจัดการ เราจึงได้ความไว้ใจจาก สื่อชั้นนำด้านธุรกิจอย่าง นิตยสาร Business+ โดยบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ในการร่วมกันค้นหาองค์กรที่มุ่งสร้าง นวัตกรรม จนเป็นที่มาของการมอบรางวัลนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2024 ในนามของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ผมขอชื่นชมและขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับทุกๆ ท่านที่เล็งเห็นความสำคัญข้อนี้ จนร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคและผมเชื่อว่า นวัตกรรม จะช่วยผลักดันให้ประเทศของเราพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป”


รางวัลสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2567 “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2024” ในครั้งนี้จัดมอบรางวัลจำนวน 22 รางวัลใน 8 ประเภท  ประเภทของสินค้าและบริการ โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้ 

ผลิตภัณฑ์และบริการกลุ่มการเงิน-การลงทุน

• บัตรเดบิต TTB All Free  ทีเอ็มบีธนชาต

• บัตรเครดิต KTC Digital  Card บริษัท​ บัตรกรุงไทย​ จำกัด​ (มหาชน)​ หรือ KTC

ผลิตภัณฑ์และบริการกลุ่มเทคโนโลยี

• บริการโครงข่ายวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง Interlink Fiber Optic  บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

,• Notebook Acer Swift Go บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด

ผลิตภัณฑ์และบริการกลุ่มประกันชีวิตและประกันภัย

• บริการ Application MTL Click บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

• บริการรับแจ้งเคลมออนไลน์ Smart AI Claim บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์กลุ่มสินค้ากลุ่มยานยนต์

• ผลิตภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ ประเภทบรรทุกขนาดเล็ก FOTON TRUCK MATE iBlue 45 บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด 

• ผลิตภัณฑ์ยานยนต์และพลังงานทดแทน EA BiO PCM บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

• รถยนต์นั่งส่วนบุคคล MAZDA2 บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

• รถหัวลากพลังงานไฟฟ้า 100% SANY TRUCK TRACTOR รุ่น EV490-25 บริษัท ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด

• ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ Super Hi-Kool BEYOND CERAMIC บริษัท ลีวณิชย์ จำกัด   

• ยางรถยนต์ ภายใต้แบรนด์ MICHELIN บริษัท สยามมิชลิน จำกัด

ผลิตภัณฑ์และบริการกลุ่มวัสดุก่อสร้าง-อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน

• ผลิตภัณฑ์ Smart Home ประเภทหุ่นยนต์ทำความสะอาดอัจฉริยะ Roborock S8 MaxV Ultra บริษัท มาร์เก็ตติ้ง 1688 จำกัด

• ผลิตภัณฑ์อ่างล้างหน้า QUINTA BASIN QUIL BY COTTO บริษัท สยามซานิทารีแวร์ อินดัสทรี จำกัด

• ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการนอน ภายใต้แบรนด์ Lunio บริษัท ฮอริซอน กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ผลิตภัณฑ์กลุ่มสินค้าบริโภค

• ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม สิงห์ เลมอนโซดา บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

• ผลิตภัณฑ์น้ำด่าง อิชิตัน PH PLUS ผสมวิตามินดีและสารสกัดใบแปะก๊วย บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์และบริการกลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม

• ผลิตภัณฑ์ Plant Based Protein (Dietary Supplement Product) (Dr.Jel Brand) บริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด 

• ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Solanox บริษัท ยังเอจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

• ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทคอลลาเจน อมาโด้ คลอโรฟิลล์ คอลลาเจน ผสม เวจจี้ กรีนเบลนด์ พลัส ไฟโต รสแอปเปิ้ล บริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด

• ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม แชมพูพีไวว์ PVIVE พีไฟว์กรุ๊ป

ผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์

• การรักษาเนื้องอกมดลูกโดยไม่ต้องผ่าตัด ด้วยเทคโนโลยี HIFU บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.