บาร์เทอร์คาร์ด ประเทศไทย จับมือ UOB Finlab งาน CASHFLOW Hack for a Better Life


บาร์เทอร์คาร์ดประเทศไทย (Bartercard Thailand) ผู้นำระบบการผลิตแบบไร้เงินสด


นำโดยโลหะเรวดี วัฏฏานุรักษ์ บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด จับมือพันธมิตร UOB Finlab Thailand นำโดยนายลอร์ด ว่องธวัชชัยและต่อเนื่อง Digital Engagement และ Fintech Innovation ธนาคารยูโอประเทศไทย งาน CASHFLOW Hack for a Better Life งานสัมมนาเพิ่มส่วนผสมความรู้ต่อบาร์เทอร์คาร์ดและลูกค้าธุรกิจจาก UOB และ Cashflow กิจกรรม Club Thailand เป็นการเรียนรู้ ผู้รู้ บริหารและการลงทุนอย่างต่อเนื่องสำหรับการสร้างเครือข่ายพันธมิตรสำหรับเจ้าของธุรกิจโดยได้รับเกียรติจากนายณัฐวัฌต์ วิโรจน์วรานนท์ ที่ปรึกษาชมรม ประเทศไทย จัดทำวิทยากรรู้รู้รู้งานกระจก ณ อาคารยูโอบีพลาซา กรุงเทพฯ ชั้น 5หลังจากนั้นงานเทอร์บาร์คาร์ดจะร่วมประสบการณ์ความรู้ที่พันธมิตรธุรกิจกับมากกว่า 100 ท่านที่ปรึกษาที่ลูกค้าธุรกิจจาก UOB และ Cashflow Club Thailand และลูกค้าบาร์เทอร์คาร์ดข้อดีด้านการเงินและการลงทุนผ่าน กิจกรรมบอร์ดเกมเงินสดซึ่งคิดค้นโดย Robert Kiyosaki ในหนังสือพ่อรวยสอนลูกพร้อมแนะนำคำแนะนำ Road Map สู่อิสรภาพทางการเงินได้ความรู้การคิดอย่างมีวิจารณาณรับชมการทำงานจริง ร่วมกับ Cashflow ของคนรวยและ Financial Literacy คุณสมบัติที่ ฉลาดซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าบาร์คาร์ดสามารถพัฒนาต่อยอดกับธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้

Bartercard Thailand แนะนำให้พัฒนาไปกับสมาชิกด้วยกิจกรรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้และเครื่องมือต่างๆ สำหรับธุรกิจและพันธมิตรในส่วนของระบบที่สนใจกิจกรรมที่จะเข้าร่วมโดย Bartercard Thailand สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่โทร. 02-024-1000 และ Facebook: Bartercard Thailand หรือเว็บไซต์ https://www.bartercard.co.th

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.