Thai Hotel Association (THA)ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และเลือกตั้งกรรมการบริหารประจำปีบริหาร 2567-2569 แทนกรรมการบริหารชุดเดิมที่ได้หมดวาระลง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ห้องประกายเพชร ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ สมาคมโรงแรมไทย Thai Hotel Association (THA)ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และเลือกตั้งกรรมการบริหารประจำปีบริหาร 2567-2569 แทนกรรมการบริหารชุดเดิมที่ได้หมดวาระลงโดยมีคุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้โดยมี คุณศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว ATTAและนายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ ที่ปรึกษากฎหมายสมาคมโรงแรมไทยและสมาชิกของสมาคมโรงแรมไทยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างคับคั่ง

                                                                          คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี 
สำหรับเลือกตั้งกรรมการบริหารประจำปีบริหาร 2567-2569 ขอแสดงความยินดีกับคุณเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมโรงแรมไทย ประจำปีบริหาร 2567-2569 และคณะกรรมการท่านอื่นๆด้วย โดยมีกรรมการบริหารสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ได้รับการเลือกตั้งเข้าไปบริหารด้วยจำนวน 3 ท่าน คือ คุณศึกษิต สุวรรณดิษฐกุล คุณวรพล อึ่งตระกูล คุณวิชชุพรรณ ภูเก้าล้วนศรีสัญญาและคณะกรรมการท่านอื่นๆ ด้วย.

นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร
พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษจากนายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกาให้เกียรติ์มาให้คำบรรยายพิเศษในครั้งนี้

คุณเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.