สมศ. เข้าร่วมประชุมแถลงผลงานในรอบ 6 เดือน

กรุงเทพฯ 8 มีนาคม 2565 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ( ที่ 4 จากซ้าย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.นันทา หงวนตัด (ที่ 2 จากซ้าย) รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ร่วมประชุมแถลงผลงานหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 6 เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย สมศ. ได้วางแผนการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายนอก คาดว่าจะสามารถประเมินแล้วเสร็จ ตามเป้าหมายที่วางไว้ 18,000 แห่ง ภายในเดือนกันยายน 2565 สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.