ธรรมาภิบาล เตรียมมอบรางวัล “ธรรมาภิบาลแห่งชาติ” เพื่อเชิดชูองค์กรต้านโกง

 

สำนักงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ สภาสมาคมธรรมาภิบาลและมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริตเตรียมจัดการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ธรรมาภิบาลแห่งชาติ” ประจำปี  2564 พร้อมมอบทุนการศึกษา โดยจะเชิญนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีและประธานรัฐสภาเป็นประธาน

นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ นายกสภาสมาคมธรรมาภิบาล และประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต เผยว่า  หลายฝ่ายได้ขับเคลื่อนรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ด้วยความมุ่งมั่น และมุ่งเน้นปลุกจิตสำนึกเยาวชน ประชาชน ให้มีประพฤติตนเป็นคนดี ช่วยกันตอบแทนคุณแผ่นดิน ร่วมกันทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ และจากการประชุมคณะกรรมการบริหารล่าสุดได้มีมติที่จะจัดงานประกาศเกียรติคุณรางวัล“ธรรมาภิบาลแห่งชาติ” ประจำปี  2564 เบื้องต้นกำหนดเอาไว้จำนวน 14 รางวัล ซึ่งจะสามารถสรุปได้อย่างชัดเจนในการประชุมครั้งต่อไป โดยจะเชิญนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีและประธานรัฐสภา มาเป็นประธานในพิธี ซึ่งนอกจากจะมีการมอบรางวัลธรรมาภิบาลแห่งชาติแล้ว ยังมีทุนการศึกษาธรรมภาภิบาลมอบให้กับเยาวชน ที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกด้วย

นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์  กล่าวเพิ่มเติมว่า “วัตถุประสงค์ของรางวัลธรรมาภิบาลแห่งชาติ เพื่อยกย่อง เชิดชู เป็นกำลังใจให้กับ บุคคล องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต และยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งการทำหน้าที่ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติเป็นเรื่องที่ยากมาก บางครั้งอาจต้องเผชิญกับอำนาจมืด จึงอยากจะเป็นกำลังใจและยืนเคียงข้างในการทำหน้าที่ปกป้องคนสุจริตและป้องกันคนทุจริตไม่ให้เข้ามาโกงกินบ้านเมือง”

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.