“กูรูเดวาอาชรัม "จัดพิธีมหาศิวะราตรี" ยิ่งใหญ่อลังการ ชูโอสถพระศิวะ (กัญชา) ในมิติต่างมุมมอง แต่ไม่มองต่างมุม เพื่อสันติภาพโดยทุกศาสนาพร้อมใจร่วมสร้างสันติภาพ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กูรูเดวาอาชรัม (ศาสนสถานพราหมณ์ฮินดูจังหวัดเชียงใหม่) จัดพิธีมหาศิวะราตรีประจำปี 2565 อย่างยิ่งใหญ่ กลางข่วงประตูท่าแพ ภายใต้ชื่องาน “มหาศิวะราตรี 65 ธรรมมา ชีวา ชีวิต” ชูเรื่อง “โอสถพระศิวะ(กัญชา) ในต่างมุมมอง หลายมิติ แต่ไม่มองต่างมุม โดยเน้น Art of living ศิลปการใช้ชีวิต อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แม้มีมุมมองที่ต่างกัน เพื่อสันติภาพของโลก

ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นไปเมื่อวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.สวามีนี ศิวาเวสวรัณต์ คุรุเทวา เจ้าอาวาสกูรูเดวาอาชรัม เป็นประธานในการจัดงาน โดยได้รับเกียรติจาก เจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในครั้งนี้ สำหรับพิธีการจะเริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 น. ของวันที่ 4 - 6 เป็นต้นไป จนถึงช่วงกลางดึกของทุกวัน ณ ลานข่วงประตูท่าแพ อ.เมืองเชียงใหม่

สำหรับกิจกรรมภายในงาน วันที่ 4 - 5 มีนาคมที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมการบูชาพระศิวะตามความเชื่อในศาสนาฮินดู มีการออกบูธแจกของ โรงทาน และส่วนในวันที่ 6 มีนาคม เป็นพิธีเปิดงาน พร้อมการร่วมเสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อ ”มหาศิวะราตรี 65 ธรรมมา ชีวา ชีวิต” โดย ดร. สวามีนี ศิวาเวสวรัณต์ คุรุเทวา เป็นประธานในการเสวนาฯ พร้อมด้วยผู้นำจิตวิญญาณ ศาสนาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมเสวนา โดยในช่วงที่ 1 เสวนาในหัวข้อ "พบพระศิวะ แล้วพบอะไร" โดย ท่านดร. สวามีนี ศิวาเวสวรัณต์นันดา สรัสวตี คุรุเทวามหาราช จี ผู้แทนศาสนาฮินดูกล่าวถึงความเป็นมา ความเชื่อ สมาธิ เมดดิเตชั่น อายุรเวท นาฏศิลป์ โยคะ จักระ สมุนไพรโชมา(กัญชา) โอสถพระศิวะ สำหรับประเทศไทย นักวิชาการได้นำกัญชามาใช้ประโยชน์อย่างไร โดนท่านดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในเรื่องสมุนไพร”กัญชา” และอาจารย์ทรัพย์ มุนี ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฤาษีพระมุนีแห่งประเทศไทย
การเสวนาในช่วงที่ 2 "การมองในต่างมุมมอง หลายมิติ แต่ไม่มองต่างมุม โดยเน้น Art of living ศิลปการใช้ชีวิต อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แม้มีมุมมองที่ต่างกัน เพื่อสันติภาพของผู้คนในโลก" โดยผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, ผู้แทนเจ้าเจ้านายฝ่ายเหนือ วัฒนธรรมล้านนา, ผู้แทนจากศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ,ผู้แทนจากองค์กรต่างๆทางศาสนา ผู้แทนจากศาสนาต่าง ๆ ทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ (โปรแตสแต็นท์) ศาสนาคริสต์ (คาทอลิค) ศาสนาซิกข์ (คุรุสิงห์สภา) ศาสนาอิสลาม ศาสนาชุมชนบาไฮ กลุ่มฮเรกฤษณะ และศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู (นักบวชฮินดูสวามี) แลกเปลี่ยนความคิดเห็น “การมองต่างมุม แต่ไม่ต่างมุมมอง เพื่อสันติภาพโลก”
โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย ภายในงาน สื่อในการแสดงออกในเชิงวัฒนธรรมความเชื่อ ทางศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู และสื่อถึงความหลากหลายทางความเชื่อของวัฒนธรรม และศาสนา ต่างๆ ถึงจะมองต่างมุม แต่ไม่ต่างมุมมอง เพื่อสันติภาพ อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.