บอร์ดปฏิรูปฯ ด้านการศึกษา จับมือพันธมิตร เปิดตัว “สวนผึ้งโมเดล”หนุนสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้วยกลไกท้องถิ่น

กรุงเทพฯ 17 มีนาคม 2565รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (คนที่ 6 จากซ้าย) ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (คนที่ 7 จากซ้าย) พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตร เปิดตัว “สวนผึ้งโมเดล” ภายใต้โครงการ “Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน” เดินหน้าสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา แก้ไขวิกฤตความเหลื่อมล้ำและช่วยเหลือเด็กหลุดออกจากระบบผ่านกลไกท้องถิ่นและจังหวัด โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงเรียนสินแร่สยาม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
คำอธิบายภาพจากซ้าย

1. นายศักดิ์ดา บุรีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ

2. ดร.พจนพร จิตเจริญทวีโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนรุจิรพัฒน์

3. นายภาณุพงศ์ มุ่นพลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนสินแร่สยาม

4. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

5. นายอดุลย์ ถาวรกุล นายอำเภอสวนผึ้ง

6. รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

7. ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

8. นายศุเรนทร์ ฐปนางกูร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

9. นายสมัชชา พรหมศิริ Chief of Staff บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.