แกร็บ สานต่อโครงการ "Grab The Future" ปีที่ 5ชูแนวคิด “ส่งต่อการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด”มอบทุนการศึกษากว่า 1 ล้านบาทให้บุตรพาร์ทเนอร์คนขับ-ร้านอาหาร

แกร็บ ประเทศไทย เดินหน้าสานต่อโครงการ Grab The Future ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ภายใต้แนวคิด “ส่งต่อการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด” จัดพิธีมอบทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาทให้กับบุตรของพาร์ทเนอร์คนขับและร้านอาหาร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับผู้คนในวงจรธุรกิจ (อีโคซิสเต็ม) ของแกร็บ ตลอดจนสมาชิกในครอบครัว โดยได้รับเกียรติจาก คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการบริหาร แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการ Grab The Future ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บที่มีผลการเรียนดี หรือผลงานทางกิจกรรมที่โดดเด่น โดยโครงการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพาร์ทเนอร์ของแกร็บและสมาชิกในครอบครัว ซึ่งตลอด 4 ปีที่ผ่านมา แกร็บได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรของพาร์ทเนอร์ไปแล้วกว่า 700 ครอบครัว โดยในปีนี้ เพื่อเป็นการตอกย้ำบทบาทของแกร็บในฐานะแพลตฟอร์มที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้คนในวงจรธุรกิจ (อีโคซิสเต็ม) แกร็บจึงได้เดินหน้าจัดโครงการ ‘Grab The Future’ ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด ‘ส่งต่อการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด’ มอบทุนการศึกษามูลค่า 1,070,000 บาท ให้กับบุตรของพาร์ทเนอร์จำนวน 214 ครอบครัว โดยความพิเศษของโครงการในปีนี้คือ การขยายโอกาสของทุนการศึกษาให้ครอบคลุมไปถึงบุตรของพาร์ทเนอร์ร้านอาหาร พร้อมให้ผู้ใช้บริการได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการผ่านการใส่รหัส DONATE เมื่อใช้บริการต่างๆ บนแอปพลิเคชัน Grab ซึ่งแกร็บได้หักเงิน 10 บาทจากทุกการใช้บริการมาสมทบเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรของพาร์ทเนอร์”
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานในพิธี กล่าวว่า “การเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในยุค Disruption ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตของผู้คนในทุกด้าน เพื่อที่จะผลักดันศักยภาพของคนไทยให้พร้อมรับมือการแข่งขันในระดับนานาชาติ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการพัฒนาทักษะเชิงดิจิทัลให้กับคนไทย รวมถึงสนับสนุนองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน อย่างเช่น นโยบาย Coding นโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลได้มีการขยายเรียนรู้ไปในทุกภาคส่วน เป็นต้น การที่ภาคเอกชนอย่าง แกร็บ ประเทศไทย ได้จัดโครงการ Grab The Future เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับผู้คนในวงกว้างถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่เพียงแต่จะเป็นการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติแล้ว ยังเป็นการช่วยผลักดันให้คนไทยเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการทำงานและการดำเนินธุรกิจในอนาคต”
นอกจากพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพาร์ทเนอร์แกร็บแล้ว ภายในงานแกร็บยังได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อแนะนำ GrabAcademy แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่แกร็บได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับทั้งพาร์ทเนอร์คนขับและร้านอาหาร โดยได้เชิญตัวแทนคนขับ และเจ้าของร้านอาหารมาร่วมแชร์ประสบการณ์จริงในการนำองค์ความรู้ที่ได้จาก GrabAcademy มาใช้ต่อยอดในการให้บริการ และการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างเป็นแรงบันดาลใจ และชี้ให้เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด
“การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนผ่านการส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษานับเป็นหนึ่งในเสาหลักสำคัญที่ แกร็บ ประเทศไทย จะยังคงดำเนินต่อไป ตามพันธกิจหลักในการดำเนินธุรกิจที่เรียกว่า ‘GrabForGood’ หรือ แกร็บ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มของแกร็บเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะและศักยภาพในการแข่งขันให้กับพาร์ทเนอร์ เพื่อให้ทุกคนก้าวทันเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล” นายวรฉัตร ปิดท้าย

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.