วธ.เผย 20 ชุมชนต้นแบบ“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ระดับจังหวัด ปี 2567 เข้ารอบชิง 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประกาศผล ก.ค.นี้ หนุนท่องเที่ยววิถีชุมชน ขับเคลื่อน Soft Power ท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจชาติ

 

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า   กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)มุ่งขับเคลื่อน Soft Power ด้านท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล เพื่อสร้างงานสร้างรายได้สู่ประชาชนและชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ จึงดำเนินโครงการยกระดับชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรกว่า  27,000 แห่งทั่วประเทศสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินโครงการคัดเลือก 10  สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2564 - 2566 เพื่อคัดเลือกชุมชนคุณธรรมฯที่มีศักยภาพ และความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติปีละ 10 ชุมชน ปัจจุบันมีทั้งหมด 30 ชุมชนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ปีนี้วธ.ได้ดำเนินโครงการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 76 จังหวัด ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ดำเนินการคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในทุกมิติ จำนวน 1 ชุมชนในรูปแบบชุมชนต้นแบบ“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกเป็น 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  โดยระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2567 คณะกรรมการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ระดับจังหวัด จากทั่วประเทศ จำนวน 76 ชุมชน และมีชุมชนที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 20 ชุมชน เข้าสู่รอบการลงพื้นที่พิจารณาชุมชนเชิงประจักษ์เรียบร้อยแล้ว


นางยุพา กล่าวด้วยว่า สำหรับ 20 ชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบการลงพื้นที่พิจารณาชุมชนเชิงประจักษ์ ได้แก่  1. ชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  2. ชุมชนบ้านวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 3. ชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูร ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 4. ชุมชนบ้านชากแง้ว ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 5. ชุมชนวัดห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 6. ชุมชนวัดศรีสุพรรณ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 7. ชุมชนเทศบาลเมืองไร่ขิง (เกาะลัดอีแท่น) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 8. ชุมชนวัดจันเสน ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  9. ชุมชนยะกัง 1 ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  10. ชุมชนวัดพระธาตุแช่แห้ง (บ้านหนองเต่า) ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน


11. ชุมชนหัวบ้าน ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 12. ชุมชนวัดนันตาราม ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 13. ชุมชนบ้านทะเลน้อย ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  14. ชุมชนบ้านถ้ำรงค์ ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  15. ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 16. ชุมชนวัดศรีคุนเมือง (เชียงคาน) ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 17. ชุมชนวัดไพรพัฒนา ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 18. ชุมชนบ้านเดื่อ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  19. ชุมชนบ้านสะนํา ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และ20. ชุมชนเขมราษฎร์ธานี ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี“จากนี้วธ.จะคัดเลือก 20 ชุมชนให้ได้ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี 2567 และคาดว่าจะประกาศผลช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อประกาศยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่ชุมชนและผู้ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อน พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและขยายผลความสำเร็จไปยังชุมชนอื่น ปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชน เชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริม Soft Power ด้านท่องเที่ยว สร้างโอกาส สร้างรายได้ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ” ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว
ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.