สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) ร่วมกับจังหวัดนครพนม แขวงคำม่วน สปป. ลาว และจังหวัดกว๋างบิ่ญ เวียดนาม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อพัฒนาการค้าไร้กระดาษบนเส้นทาง R12 พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์ R12 Connex.com


25 เมษายน 2567 – กรุงเทพ  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ สคพ. (International Institute for Trade and Development – ITD) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกรุงเทพมหานคร หรือ เอ็มโอยู (MOU) บันทึกความเข้าใจเพื่อส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาการค้าไร้กระดาษบนเส้นทาง R12 โดยมี นายสุภกิจ เจริญกุล ผู้อำนวยการ สคพ. พร้อมด้วย นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นางเกียนตา วันมานะ หัวหน้าแผนกการต่างประเทศแขวนคำม่วน สปป ลาว และ นาย ดว่าน หง็อก เลิม รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกว๋างบิ่ญ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ร่วมในพิธีลงนาม ณ โรงแรม เดอะ ควอเตอร์ เจ้าพระยา บาย  ยูเอชจี


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกรุงเทพมหานคร หรือ เอ็มโอยู (MOU) ฉบับนี้มีเนื้อหาส่งเสริมให้เกิดการประสานงานและร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมระหว่างจังหวัดนครพนม ประเทศไทย แขวงคำม่วน สปป. ลาว และจังหวัดกว๋างบิ่ญ ประเทศเวียดนาม เพื่อการส่งเสริมการพัฒนาให้เกิดการค้าไร้กระดาษบนเส้นทาง R12 ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกัน เนื่องจากเส้นทาง R12 เป็นเส้นทางที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจการค้าสูง เพราะเป็นหนึ่งในเส้นทางการขนส่งสินค้าทางบกที่สั้นที่สุดจากไทยไปยังประเทศจีน พาดผ่านด่านพรมแดนนครพนมเข้าสู่ สปป. ลาว ที่แขวงคำม่วน และประเทศเวียดนาม ที่จังหวัดกว๋างบิ่ญ โดยที่ผ่านมา ทางสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา (สคพ.) ได้ลงพื้นที่ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น และทำงานร่วมกับทั้งสามจังหวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้


การผลักดันจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา (สคพ.) ภายใต้โครงการนี้เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของความร่วมมือเพื่อให้เกิดการจัดตั้งคณะทำงานในการขับเคลื่อนนโยบายระดับปฏิบัติการ มีการแบ่งปันข้อมูลผ่านการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ความรู้ งานวิจัย และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์รวมถึงการยกระดับกระบวนการด้านการค้าบนเส้นทาง R12 และการจัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์ให้เป็นศูนย์รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการค้าบนเส้นทาง R12

นอกจากนี้ ภายในพิธีลงนาม ยังมีการอบรมใช้งานเว็บไซต์ R12 Connex ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มศูนย์รวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการค้าบนเส้นทาง R12 ให้บริการข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลด่านบนเส้นทาง R12 กฎหมายกฎระเบียบ มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTMs) ข้อมูลติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ITD ผลักดันให้เกิดขึ้นอีกด้วย เว็บไซต์ R12 Connex เปิดให้ใช้งานได้โดยสาธารณะ สำหรับผู้ที่สนใจการค้าบนเส้นทาง R12 สามารถเข้าถึงได้ที่ www.r12connex.com

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.